Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 03 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày 05 tháng01 năm 2015
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/11B  Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG3, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HOÀNG                          Sinh năm        : 1950
CMND số            : 020 634 789  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : tổ 3, ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành, T. Đồng Nai
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ TRANG                           Sinh năm        : 1956
CMND số            : 270 263 400  cấp tại CA Tỉnh Đồng Nai
Thường trú          : tổ 6, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HIỀN                               Sinh năm        : 1961
CMND số            : 020 634 694  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 95/104 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN VĂN THẢO                             Sinh năm        : 1963
CMND số            : 020 655 382  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 95/104 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LOAN                              Sinh năm        : 1965
CMND số            : 021 726 977  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 79/48A1 Tân Hòa Đông, P. 14, Q. 6, TP HCM
Đều là con của Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm
 1. Bà                   : TRẦN THỊ HƯƠNG                                Sinh năm        : 1954
CMND số            : 020 061 298  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 95/36/28A Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Là con riêng của bà Trần Thị Trầm.
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Trần Thị Trầm sinh năm 1929, chết ngày 03/6/1996 theo Giấy chứng tử số 177/1996, quyển số 01/1996 đăng ký tại UBND quận Bình Thạnh, TP HCM ngày 01/8/1996.
Ông Nguyễn Văn Bê sinh năm 1935 chết năm 1970 và không có Giấy chứng tử. (Có cam kết kèm theo)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản do Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm để lại là:

 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BG 118022, số vào sổ cấp GCN: CH00744 do UBND quận Bình Thạnh, TPHCM cấp ngày 16/8/2011;
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/11B Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BG 118023, số vào sổ cấp GCN: CH00743 do UBND quận Bình Thạnh, TPHCM cấp ngày 16/8/2011;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 26/10/2011.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm gồm:
 • Cha và mệ của Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm không rõ họ tên, đều chết trước Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm và không có giấy chứng tử. (có Giấy cam kết kèm theo)
 • Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm là vợ chồng nhưng không có giấy chứng nhận kết hôn. (có Giấy cam kết kèm theo).
 • Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm có các người con như đã nêu ở trên (có giấy khai sinh kèm theo).
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG, NGUYỄN THỊ TRANG, NGUYỄN VĂN THẢO, NGUYỄN THỊ LOAN, TRẦN THỊ HƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ HIỀN. Bà NGUYỄN THỊ HIỀN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường3, QuậnBình Thạnh, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
– Như trên;
– Lưu HS – VT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *