Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Lê Ngọc Huy

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:59 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày 09  tháng 02 năm 2015
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp dự án khu nhà ở tại số nhà 140, đường số 1, nền số D14, Lô D, thuộc dự án khu nhà ở cư xá Phú Lâm C mở rộng , phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM
Kính gửi:UBND PHƯỜNG AN LẠC A, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Ngọc Huy để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
  1. Bà                   : BÙI THỊ TÀI                                             Sinh năm: 1932
CMND số       : 110 044 076 cấp tại CA TP Hà Nội
Thường trú     : Tổ dân phố 2, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Là mẹ của ông Lê Ngọc Huy.
  1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG                       Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 314 047 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 140 Đường số 1, Cư xá Phú Lâm C, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM.
Là vợ của ông Lê Ngọc Huy.
  1. Ông                 : LÊ HOÀNG ANH                         Sinh năm: 1994
CMND số       : 025 439 744 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 140 Đường số 1, Cư xá Phú Lâm C, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM.
Là con của ông Lê Ngọc Huy.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lê Ngọc Huy.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Lê Ngọc Huy sinh năm 1969, chết ngày 21/07/2013 theo Giấy chứng tử số 62, quyển số 01/2013 do Ủy ban nhân dân P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp dự án khu nhà ở tại số nhà 140, đường số 1, nền số D14, Lô D, thuộc dự án khu nhà ở cư xá Phú Lâm C mở rộng , phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM căn cứ theo:
  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/01.07/HĐCNVG/PLC ngày 16/01/2007 giữa Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Sài Gòn và ông Ngô Thanh Tùng;
  • Phụ lục số 01 của Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/01.07/HĐCNVG/PLC ngày 16/01/2007 giữa Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Sài Gòn và bà Phạm Kim Thoa;
  • Phụ lục số 02 của Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/01.07/HĐCNVG/PLC ngày 16/01/2007 giữa Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Sài Gòn và ông Lê Ngọc Huy;
  • Biên bản bàn giao  nền nhà ngày 14/07/2009;
  • Quyết định cấp số nhà số 47/QĐ-UBND-QLĐT ngày 11/01/2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, TP HCM.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Ngọc Huy không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lê Ngọc Huy gồm:
– Cha của ông Lê Ngọc Huy là ông Lê Đình Huấn. Ông Lê Đình Huấn đã chết năm 2002. (Có Giấy chứng tử)
– Mẹ của ông Lê Ngọc Huy là bà Bùi Thị Tài, hiện đang thường trú tại tổ dân phố 2, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
– Vợ của ông Lê Ngọc Huy là bà Nguyễn Thị Lệ Hằng. (Có Giấy chứng nhận kết hôn)
– Ông Lê Ngọc Huy có một người con là ông Lê Hoàng Anh. (Có Giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, ông Lê Hoàng Anh tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Ngọc Huy để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Lệ Hằng. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do ông Lê Hoàng Anh tặng cho như đã nêu trên.
Cũng bằng văn bản này, bà Bùi Thị Tài đồng ý nhận phần tài sản mình được thừa kế từ ông Lê Ngọc Huy.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Lê Ngọc Huy hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường An Lạc A, quận Bình Tân trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
  • Như trên;                                              
  • Lưu HS – VT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *