Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà Ngô Thị Mười

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 518 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 101 và 1 phần thửa 102; tờ bản đồ số 42; địa chỉ: 27/85/21 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Kính gửi:UBND PHƯỜNG 15, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Ngô Thị Mười để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
  1. Bà                   : NGÔ THỊ XEM                                         Sinh năm: 1956
CMND số       : 020 608 008 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 27/85/21 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
  1. Ông                 : NGÔ VĂN ĐEN                                         Sinh năm: 1962
CMND số       : 020 649 344 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 27/85/21 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
  1. Ông                 : NGÔ VĂN TƯ                                           Sinh năm: 1965
CMND số       : 024 121 977 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 24/30 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
  1. Bà                   : PHẠM THỊ YẾN                                       Sinh năm: 1975
CMND số       : 022 869 039 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 27/85/21 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
Đều là con của bà Ngô Thị Mười.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Ngô Thị Mười.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Ngô Thị Mười sinh năm 1938, chết ngày 28/10/1995 theo Giấy chứng tử số 88, quyển số 01/004 do UBND P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 101 và 1 phần thửa 102; tờ bản đồ số 42; địa chỉ: 27/85/21 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM theo:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 236258, số vào sổ cấp GCN: H02171 do UBND Q. Bình Thạnh, TP HCM cấp ngày 28/07/2005;
  • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 11/08/2005.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Ngô Thị Mười không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Ngô Thị Mười gồm:
– Cha và mẹ của bà Ngô Thị Mười không rõ họ tên, đều chết trước bà Ngô Thị Mười và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
– Sinh thời, bà Ngô Thị Mười không đăng ký kết hôn nhưng có quan hệ với những người đàn ông khác mà không rõ họ tên hoặc địa chỉ liên lạc, không chung sống với nhau như vợ chồng và sinh ra bốn người con là: NGÔ THỊ XEM, NGÔ VĂN ĐEN, NGÔ VĂN TƯ và PHẠM THỊ YẾN.
(Có Tờ khai gia đình, Giấy cam kết và Giấy khai sinh kèm theo)
Bằng văn bản này, ôngNGÔ VĂN ĐENvà bà PHẠM THỊ YẾN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Ngô Thị Mười để lại theo luật định cho NGÔ THỊ XEM và ông NGÔ VĂN TƯ. Bà NGÔ THỊ XEM và ông NGÔ VĂN TƯ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Ngô Thị Mười hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 15, quận Bình Thạnh trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
  • Như trên;                                              
  • Lưu HS – VT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *