Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Tôn Thị Cơ (Hồng Cơ)

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 125/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản là: Phần thuộc quyền của bà Tôn Thị Cơ (Hồng Cơ) đối với căn hộ Chung cư số 198/A13 Chung cư Lô A, 189 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

Kính gửi:UBND Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định, TP.HCM đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà TÔN THỊ CƠ (HỒNG CƠ) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.  Nội dung khai về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại
1.  Họ và tên người chết:
: Tôn Thị Cơ (Hồng Cơ), sinh năm 1929 chết ngày 13/10/2013 (Theo Giấy chứng tử số 110 do UBND phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM cấp. Nơi thường trú cuối cùng: 189/A13 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

2. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Di sản là Phần thuộc quyền của bà Tôn Thị Cơ (Hồng Cơ) đối với căn hộ Chung cư số 198/A13 Chung cư Lô A, 189 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 867387, Sổ vào sổ cấp GCN: CH00929 do UBND Quận 1, Tp.HCM cấp ngày 14/01/2015.

II.Nội dung khai về những người thừa kế di sản của bà Tôn Thị Cơ (Hồng Cơ),
Theo khai nhận, bà Cơ chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của bà gồm có:

  1. Cha, mẹ của bà Cơ
            Đều đã chết trước bà Cơ (Theo cam kết của người khai di sản)
  1. Chồng bà Cơ                                                                      
Ông                 : Nguyễn Nhật Hồng, Sinh năm 1926
CMND số       :  023 283 299 cấp tại Tp.HCM
Thường trú     : 189/A13 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
3.Con của bà Cơ
3.1. Bà                        : Nguyễn Thị Minh Ái, Sinh năm 1950
CMND số           :  023 180 343 cấp tại TPHCM
Thường trú: 216/1/6 Nguyễn Văn Hưởng, KP6, P.Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
3.2. Ông                     : Nguyễn Chí Dũng, Sinh năm 1957
CMND số           :  023 001 332 cấp tại Tp.HCM
Thường trú         : 189/A13 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

III. Nội dung khai về người được nhận di sản của bà Cơ
03 người có tên dưới đây (chồng và 02 con) nhận di sản do bà Cơ để lại là Phần thuộc quyền của bà Tôn Thị Cơ (Hồng Cơ) đối với căn hộ Chung cư số 198/A13 Chung cư Lô A, 189 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM:

  1. Ông                 : Nguyễn Nhật Hồng, Sinh năm 1926
  2. Bà                   : Nguyễn Thị Minh Ái, Sinh năm 1950
  3. Ông                 : Nguyễn Chí Dũng, Sinh năm 1957
IV. Đề nghị:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
Sau 15 ngày kể từ ngày ký niêm yết thông báo này, nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư trinh, Quận1, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.

Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
– Như trên;
– Lưu HS – VT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *