Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông TRẦN BẢO NGỌC

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:174/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Nhà đất tại địa chỉ 228/9/2A Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, TP HCM
Kính gửi:UBND PHƯỜNG14, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông TRẦN BẢO NGỌC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : ĐÀO THỊ DIÊN HỒNG                           Sinh năm        : 1953
CMND số       :  024 599 418                                               cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 28/9/2A đường Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, TP HCM
            Là  vợ ông TRẦN BẢO NGỌC.
2)     Bà                   : TRẦN THỊ LAN THẢO                          Sinh năm        : 1977
CMND số       : 023 217 456                                                cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 28/9/2A đường Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, TP HCM
3)     Bà                   : TRẦN THỊ THÙY TRANG                    Sinh năm        : 1987
CMND số       :  023 977 026                                                cấp tại CA TP HCM            Thường trú     : 28/9/2A đường Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, TP HCM
4)     Bà                   : TRẦN THỊ LAN ĐÀI                               Sinh năm        : 1981
CMND số       :  023 604 731                                               cấp tại CA TP HCM            Thường trú     : 28/9/2A đường Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, TP HCM
            Là con ông TRẦN BẢO NGỌC.
5)     Ông                 : TRẦN QUANG DANH   
6)     Ông                 : TRẦN THỊ HỒNG NGA
7)     Ông                 : TRẦN VĂN THÀNH
8)     Ông                 : TRẦN CÔNG KHANH                            Sinh năm: 1946
CMND số       :  020 064 615                                               cấp tại CA TP HCM            Thường trú     : 205/27 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
            (Ông KHANH hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện ủy quyền cho ông DANH, bà NGA, ông THÀNH-có Văn bản ủy quyền kèm theo)
            Là các anh chị em ruột ông NGỌC-con bà SUNG.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông TRẦN BẢO NGỌC.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông TRẦN BẢO NGỌC sinh năm 1947, chết ngày 15/01/1990, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 553/7B Trần Hưng Đạo, P. 14, Q. 5, TP HCM theo giấy chứng tử số 05/1990 do UBND P. 14, Q. 5, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 28/9/2A Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 190761, số vào sổ cấp GCN: CH03133 do UBND Q. 8, TP HCM cấp ngày 10/10/2013; Trước bạ ngày 11/12/2013.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Khai nhận di sản ông TRẦN BẢO NGỌC chết năm 1990 trong căn nhà nêu trên:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGỌC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGỌC gồm:
– Cha của ông TRẦN BẢO NGỌC tên là TRẦN VĂN GIAI, chết năm 1965, có giấy chứng tử.
– Mẹ của ông TRẦN BẢO NGỌC tên là HOÀNG THỊ SUNG sinh năm 1921.
– Vợ ông TRẦN BẢO NGỌC là  ĐÀO THỊ DIÊN HỒNG sinh năm 1953, có giấy kết hôn  
– Ông TRẦN BẢO NGỌC và bà ĐÀO THỊ DIÊN HỒNG có các người con như đã nêu trên.
Như vậy những người được thừa kế di sản của ông NGỌC gồm bà:  HOÀNG THỊ SUNG, ĐÀO THỊ DIÊN HỒNG, TRẦN THỊ LAN THẢO, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN THỊ LAN ĐÀI.       
2.      Khai nhận di sản bà HOÀNG THI SUNG chết năm 2001 là phần di sản bà SUNG được thừa kế từ con là ông TRẦN BẢO NGỌC trong căn nhà nêu trên gồm:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà SUNG không lập di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà SUNG gồm:
–         Cha của bà SUNG tên là HOÀNG TAO, chết trước bà SUNG, không có giấy chứng tử. (Có giấy cam kết);
–         Mẹ của bà SUNG tên là TRẦN THỊ Y chết trước bà SUNG, không có giấy chứng tử. (Có giấy cam kết);
–         Chồng bà SUNG tên là TRẦN VĂN GIAI chết năm 1965, chết trước bà SUNG, có giấy chứng tử;
–         Bà SUNG gồm có tất cả 08 người con gồm: TRẦN CÔNG KHANH, TRẦN QUANG DANH, TRẦN THỊ HỒNG NGA, TRẦN VĂN THÀNH, TRẦN BẢO NGỌC, TRẦN VĂN TOÀN, TRẦN TẤN MỶ, TRẦN VĂN MINH. Trong đó có 04 người con chết gồm: TRẦN VĂN TOÀN chết năm 1986, ông TRẦN TẤN MỶ chết năm 1960, ông TRẦN VĂN MINH chết năm 1993, cả 3 người này đều chết độc thân, không có vợ con. Riêng Ông TRẦN BẢO NGỌC chết năm 1990, chết trước bà SUNG nên con ông NGỌC được thừa kế thế vị phần di sản của bà SUNG là: TRẦN THỊ LAN THẢO, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN THỊ LAN ĐÀI.
Như vậy, những người được thừa kế phần di sản của bà SUNG gồm các ông bà: TRẦN QUANG DANH, TRẦN THỊ HỒNG NGA, TRẦN VĂN THÀNH, TRẦN CÔNG KHANH, TRẦN THỊ LAN THẢO, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN THỊ LAN ĐÀI.
 Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐÀO THỊ DIÊN HỒNG, TRẦN THỊ LAN THẢO, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN QUANG DANH, TRẦN THỊ HỒNG NGA, TRẦN VĂN THÀNH, TRẦN CÔNG KHANH (ông Khanh hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện ủy quyền cho ông Danh, bà Nga, ông Thành) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông TRẦN BẢO NGỌC để lại theo luật định cho TRẦN THỊ LAN ĐÀI.
Bà TRẦN THỊ LAN ĐÀI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của (người để lại di sản) hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 14, quận 5, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
–          Như trên;                                              
–          Lưu HS – VT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *