Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản Ông PHẠM VĂN TUẤN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 192/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày17 tháng 7 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: gồm:
1)     Xe gắn máy nhãn hiệu SUZUKI VI VA mang biển số: 51F9-3913
2)     Xe gắn máy nhãn hiệu HONDA mang biển số: 59E1-242.84
3)     Tài khoản tiền gửi trong Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank Pasteur với số tài khoản 10210201397017
4)     Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng đại lý giữa Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam và ông Phạm Văn Tuấn.
Kính gửi:UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông PHẠM VĂN TUẤN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
·        Bà                    : NGUYỄN THỊ NỮ                                    Sinh năm         : 1941
CMND số       : 020 451 590  Cấp tại CA TP.HCM            
Thường trú      : 362/19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
            Là  mẹ ông PHẠM VĂN TUẤN (có giấy khai sinh ông Tuấn)
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông PHẠM VĂN TUẤN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHẠM VĂN TUẤN, sinh năm: 1961, chết ngày 02/06/2015 (Theo giấy chứng tử số 71. Quyển số 01/2015 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 3, TP.HCM ngày 03/06/2015).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế gồm:
1)     Xe gắn máy nhãn hiệu SUZUKI VI VA; số máy: E418VN-105215, số khung: BE42FVN-105215, màu sơn Xanh, Biển số: 51F9-3913 (Theo Giấy đăng ký mô tô,xe máy số A1566524 do Công an TP.HCM cấp ngày 25/09/2001).
2)     Xe gắn máy nhãn hiệu HONDA; Loại xe: Hai bánh; số máy: F27E-1359519, số khung: 703BY-330885, màu sơn Trắng-Xám-Đen, Biển số: 59E1-242.84 (Theo Giấy đăng ký mô tô,xe máy số 040144 do Công an Quận 3, TP.HCM cấp ngày 03/07/2013, đăng ký lần đầu ngày 29/05/2012).
3)     Tài khoản tiền gửi trong Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank Pasteur với số tài khoản 10210201397017 theo giấy xác nhận ngày 15/07/2015 của Phòng giao dịch Pasteur chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam xác nhận.
4)     Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng đại lý giữa Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam và ông Phạm Văn Tuấn, Tên đại lý: Phạm Văn Tuấn, mã số nhóm: J86, mã số đại lý: 60003513, mã số ban: A22_ 145_D04 theo thư báo ngày 15/07/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông PHẠM VĂN TUẤN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông PHẠM VĂN TUẤN gồm:
–   Cha của ông PHẠM VĂN TUẤN tên là PHẠM VĂN PHẤN chết năm 2009, chết trước ông PHẠM VĂN TUẤN có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân).
–   Mẹ của ông PHẠM VĂN TUẤN tên là NGUYỄN THỊ NỮ sinh năm 1941 (có giấy khai sinh ông Tuấn).
–   Lúc sinh thời ông PHẠM VĂN TUẤN sống độc thân không có vợ con (có tờ tường trình và cam kết).
Bằng văn bản này NGUYỄN THỊ NỮ đồng ý nhận di sản thừa kế do ông PHẠM VĂN TUẤN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông PHẠM VĂN TUẤN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường4, quận3, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
– Như trên;                                                 
– Lưu HS – VT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *