Category Archives: Góc Suy Ngẫm

Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà NGUYỄN THỊ BÍCH LINH

TP.HỒ CHÍ MINHVP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH Số:  128 / TB – CCGĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2015   THÔNG BÁO KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Di sản: Là Phần quyền […]

Luật sư không phải tố giác thân chủ?

Lần đầu tiên, vấn đề loại trừ trách nhiệm hình sự của luật sư trong việc giữ bí mật thông tin của thân chủ đã được đặt ra trong dự thảo BLHS (sửa đổi)… Năm năm trước, khi Hội đồng Luật sư toàn quốc công bố dự thảo về bộ Quy tắc đạo đức và […]

Vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên – người đặt nền móng cho nền Tư pháp vì công lý

PLO) – Ngày 1/12/1945, Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh ký Nghị định số 37, đặt cơ sở đầu tiên cho việc tổ chức Bộ Tư pháp. Tuy chỉ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong 181 ngày nhưng Luật sư Vũ Trọng Khánh đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ […]

‘I swear, tôi độc thân’ – được không?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nói gọn là giấy xác nhận độc thân) thường xuyên được người dân sử dụng để làm các hồ sơ hành chính như cấp giấy chủ quyền nhà, đất, đăng ký kết hôn, hộ khẩu… Ấy thế, từ chỗ bình thường, thủ tục cấp giấy này đang trở […]

Gỡ vướng thủ tục xác nhận độc thân

“Một trong những thủ tục làm chúng tôi khổ nhất là đoạn trường làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nói gọn là giấy xác nhận độc thân), ở bao nhiêu chỗ là phải đi bấy nhiêu nơi để xác nhận…”. Rất nhiều bạn đọc than thở.   Bản để in   Gửi mail […]

Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà DỊP A KÍU

TP.HỒ CHÍ MINHVP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH Số:126/ TB – CCGĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2015   THÔNG BÁO KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Di sản: Phần quyền sở hữu nhà […]

Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Nguyễn Văn Chớp

TP.HỒ CHÍ MINHVP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH Số: 52/ TB – CCGĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP.HCM, ngày09 tháng 01 năm 2015    THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾDi sản: Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Chớp […]

Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông PHẠM VĂN LỢI

TP.HỒ CHÍ MINHVP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH Số: 170/ TB – CCGĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP.HCM, ngày06  tháng 7 năm 2015   THÔNG BÁO KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾDi sản: –         Phần quyền sử dụng đất tại […]

Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Trần Phúc Thắng

TP.HỒ CHÍ MINHVP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH Số:  448 / TB – CCGĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP.HCM, ngày  13      tháng   11 năm 2014   THÔNG BÁO KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Di sản: Phần quyền […]

Cán bộ xã tự cấp đất cho nhau

Dù quỹ đất dành cho người dân diện giải tỏa, tái định cư nhưng lãnh đạo xã cấp cho nhiều cán bộ trong xã. Tỉnh chỉ đạo xử nghiêm nhưng huyện chỉ phê bình các cá nhân sai phạm. Sự việc cán bộ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tự cấp đất […]