ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨNG VIÊN
 

Luật sư TRẦN QUỐC PHÒNG
CÔNG CHỨNG VIÊN – TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Nguyên PGĐ GESEVINA – INTIMEX HCM (Bộ Thương Mại).Nay là Công ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX.
Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp.
   
 
Công chứng viên: PHẠM THỊ HOA
Nguyên Chánh án Toà án nhân dân Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Luật Dân sự
   
  Công chứng viên:
Công chứng viên: