TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ GIÁM ĐỊNH XÁC THỰC
      Giám định viên cao cấp: ĐỖ MINH ĐIỆN
 Nguyên thượng tá Viện khoa học Hình sự – Bộ Công An.
– Thẻ Giám định viên số 1744/TP-GĐTP
– Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm.