Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/05-03-2021_f7a3c8b6cca5cd941e8317eb40bc1ef0.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/05-03-2021_ac1aeeeedab77418c556a3d1e471af6c.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/05-03-2021_90abb5ff80367d10cda752865200545d.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/05-03-2021_6a7e80e6ae76c0e6942d446c3528b8f3.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392
Bộ luật Dân sự: Vì sao phải sửa đổi - VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH

Bộ luật Dân sự: Vì sao phải sửa đổi?

Có 10 nội dung trọng tâm xin ý kiến nhân dân là bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu, hình thức sở hữu, thời điểm xác lập quyền sở hữu, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản…
Cuối năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ra Nghị quyết số 857 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi. Đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 01 chỉ đạo việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo của bộ luật này. Trên cơ sở đó, nhiều tỉnh, thành đã ban hành kế hoạch chi tiết và hôm nay (5-3), UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai việc lấy ý kiến đối với dự thảo tại TP.HCM.

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết: Tại TP.HCM, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo BLDS sửa đổi bắt đầu từ ngày 3-2 (ngày UBND TP.HCM thông qua Quyết định số 473 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo BLDS sửa đổi) và kết thúc vào ngày 5-4.

Hai mục tiêu cơ bản

. Phóng viên: BLDS đã có nhiều lần được xem xét để sửa đổi, bổ sung và tính đến nay đã có hai BLDS được ban hành (1995, 2005). Vì sao lần này UBTVQH lại ra nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với BLDS sửa đổi, thưa bà?

+ Phan Thị Bình Thuận: Dự án BLDS là đạo luật lớn, phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đời sống nhân dân, là luật chung, luật nền cho các luật khác trong hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Theo dự thảo BLDS sửa đổi, hợp đồng là một trong những căn cứ xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự. Trong ảnh: Người dân đang công chứng hợp đồng tại Phòng Công chứng số 4 TP.HCM. Ảnh: HTD

 

Dự thảo BLDS quy định nhiều vấn đề mới, có tính đột phá, có vai trò rất quan trọng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chính vì những đặc thù đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo BLDS sửa đổi là vô cùng cần thiết nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong công tác xây dựng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền của công dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung BLDS lần này là nhằm thực hiện hai mục tiêu cơ bản sau đây:

Thứ nhất, xây dựng BLDS thực sự trở thành luật chung, luật nền của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia;

Thứ hai, ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế-xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

. Những nội dung nào của BLDS sẽ được xem xét sửa đổi?

+ Theo kế hoạch của Chính phủ, việc lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn bộ dự thảo BLDS sửa đổi. Gồm có: Quy định chung; quyền sở hữu và các vật quyền khác; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; điều khoản thi hành; kỹ thuật trình bày các quy định của BLDS.

Trong đó, tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm sau đây: 1. Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; 2. Về quyền nhân thân; 3. Về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; 4. Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; 5. Về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; 6. Về hình thức sở hữu; 7. Về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; 8. Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; 9. Về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản; 10. Về thời hiệu.

Tập trung góp ý những vấn đề quan trọng

. Thực tế lâu nay cho thấy các nội dung trọng tâm nêu trên đều là những vấn đề quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đời sống người dân. Ban soạn thảo BLDS sửa đổi có đưa ra các gợi ý để người dân đóng góp ý kiến?

+ Các nội dung trọng tâm nêu trên là các vấn đề còn có ý kiến, quan điểm khác nhau do đó cần tập trung để lấy ý kiến đóng góp. Ví dụ, về quyền nhân thân, BLDS hiện hành quy định 26 quyền nhân thân (từ Điều 26 đến Điều 51). Dự thảo BLDS tiếp tục quy định các quyền nhân thân cụ thể (từ Điều 31 đến Điều 50), sửa đổi một số điều cho phù hợp với Hiến pháp như quyền được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân (thay cho quyền bí mật đời tư)..., đồng thời bổ sung một số quyền mới như quyền lập hội, quyền tiếp cận thông tin, quyền sống... Ngoài ra, Điều 51 dự thảo bộ luật quy định các quyền nhân thân khác về dân sự đều được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Về vấn đề này, hiện có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: Nhất trí với quy định của dự thảo bộ luật, theo đó BLDS cần cụ thể hóa các quyền nhân thân được quy định trong Hiến pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị BLDS không nên quy định lại các quyền nhân thân đã được ghi nhận trong Hiến pháp mà chỉ nên quy định một số quyền nhằm xác định tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ dân sự như là quyền về họ, tên, nơi cư trú và một số quyền nhân thân đặc thù không quy định cụ thể trong Hiến pháp như là quyền xác định lại giới tính, quyền đối với hình ảnh, quyền được khai sinh, khai tử...

. Người dân có thể góp ý bằng cách thức nào?

+ Dự thảo BLDS sửa đổi được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM, trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành TP, UBND các quận, huyện. Dự thảo này được lấy ý kiến thông qua các hình thức như góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua các trang thông tin điện tử nêu trên.

. Xin cám ơn bà.

Các địa chỉ tiếp nhận góp ý

Các ý kiến góp ý Dự thảo BLDS sửa đổi được gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công theo kế hoạch của UBND TP.HCM hoặc gửi trực tiếp UBND TP.HCM (thông qua Sở Tư pháp) theo địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM, hộp thư điện tử: bttp.stp@tphcm.gov.vn.

Cá nhân, tổ chức gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì phong bì không phải dán tem, trên phong bì ghi rõ: “Thư góp ý đối với Bộ luật Dân sự (sửa đổi)”.

Sau ngày 5-4, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến có thể gửi đến UBND TP.HCM (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 10-4 hoặc gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày 20-9 theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (hoặc hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn).

  • Tác giả bài viết: NHÓM PV
  • Nguồn tin: Báo Pháp luật TP. HCM
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1557
  • tháng này: 9548
  • Tổng lượt truy cập: 4179987

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/05-03-2021_9bc2ee9ef917b90789f80f97d9d840e1.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/05-03-2021_9bc2ee9ef917b90789f80f97d9d840e1.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392