Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/03-03-2021_cce0fbc68c9d19ffdb325e85301519bb.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/03-03-2021_error_log.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/03-03-2021_fc25a77d71315d437484a1b9c5c1617c.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/03-03-2021_error_log.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/03-03-2021_29245c732641902e9015889cfefacb27.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/03-03-2021_error_log.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/03-03-2021_6d060059fcda75dd2d155570567f28a7.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/03-03-2021_error_log.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 338
Tổ chức hành nghề công chứng: Cần thống nhất tiêu chí hoạt động - VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH

Tổ chức hành nghề công chứng: Cần thống nhất tiêu chí hoạt động

Theo Quyết định 2104/QĐ-TTg ngày 29-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 tổng số quy hoạch phát triển khoảng 1.700 tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước. Trên cơ sở đó, Cục Bổ trợ Tư pháp đã có công văn 279/ BTTP-CC ngày 26-4-2014 hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn nơi đã chuyển giao thẩm quyền chứng thực cho tổ chức hành nghề công chứng sẽ không có thẩm quyền chứng thực theo Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1-7-2014. Tại những vùng sâu vùng xa, Sở Tư pháp các tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển giao thẩm quyền cho các tổ chức hành nghề công chứng mới được thành lập tại các huyện...

 

Nhu cầu công chứng của người dân ngày càng lớn

Tuy nhiên, việc thực hiện giữa các địa phương đến nay vẫn chưa thống nhất trên toàn quốc và xảy ra tình trạng mỗi địa phương hiểu mỗi phách. Tại tỉnh Hòa Bình, thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trước đây vẫn thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã thì sau 24-7-2014, UBND tỉnh đã có quyết định 16/2014/QĐ-UBND thống nhất chuyển giao cho các phòng công chứng. Nhiều địa phương khác như UBND tỉnh Bắc Giang  cũng ra quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 28-8-2014, UBND tỉnh Lạng Sơn ra quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20-8-2014... nhằm chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng.

Ngược lại, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh lại ban hành quyết định 2196/QĐ-UBND ngày 31-10-2014 có nội dung bãi bỏ các quyết định số 1660 và  1661/QĐ-UBND ngày 17-9-2013 đã ban hành trước đây quy định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND thành phố Bến Tre, UBND cấp xã, phường thuộc TP Bến Tre và các huyện  Châu Thành, Bình Đại... sang các tổ chức hành nghề công chứng.

Ngày 4-11-2014, Sở Tư pháp Bến Tre cũng ban hành công văn 2025 /STP- BTTP gởi UBND các huyện, TP và các tổ chức hành nghề công chứng nhằm hướng dẫn thẩm quyền công chứng chứng thực. Theo nội dung công văn trên “...các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, người dân có quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực  tại UBND cấp xã theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản liên quan. Riêng đối với hợp đồng về nhà ở phải được công chứng hoặc chứng thực  của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND xã với nhà ở tại nông thôn...”. Công văn 2025 cũng hướng dẫn về thẩm quyền chứng thực giấy bán cho tặng xe. Theo đó, đối với các loại xe chuyên dùng, xe của cá nhân thì người dân có quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng  hoặc chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã.

Điều đó dẫn đến việc 15 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã không được địa phương tiếp tục chuyển giao thẩm quyền  chứng thực  mà ngược lại còn bị bãi bỏ việc họ đã được chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch tại một số địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng.

 Thiết nghĩ, việc chuyển giao thẩm quyền công chứng nhằm tập trung chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa các tổ chức hành nghề công chứng là một chủ trương đúng. Chính quyền các cấp cần phải tuân thủ Đề án của Chính phủ và áp dụng theo hướng dẫn của Bộ chủ quản và Luật chuyên ngành. Do đó, những quy định về hoạt động tổ chức hành nghề công chứng cần phải thống nhất trong toàn quốc theo hướng cải cách tư pháp, phù hợp với chủ trương xã hội hóa và khuynh hướng phát triển kinh tế đất nước, tránh tình trạng đa dạng mỗi nơi mỗi khác, thậm chí trái ngược với Đề án của Thủ tướng Chính Phủ.

 
   
  • Tác giả bài viết: Quang Hà
  • Nguồn tin: Báo Công an TP.HCM Chủ nhật, 23/11/2014
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 46
  • tháng này: 4034
  • Tổng lượt truy cập: 4174473

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/03-03-2021_46898ffa6165b04823392750a2c7d61b.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/03-03-2021_error_log.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/tmp/03-03-2021_46898ffa6165b04823392750a2c7d61b.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/congchun/public_html/logs/error_logs/03-03-2021_error_log.log): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/congchun/public_html/includes/class/error.class.php on line 338