Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sảnbà NGUYỄN THỊ NGHỈ và Ông LÊ VĂN LANG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:    462 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền của bà Nguyễn Thị Nghĩ và ông Lê Văn Lang đối với 7992,9 m2 đất tại một phần các thửa 3471, 3470, 3075, 2963, 2964 và trọn các thửa 2967, 3469, 2966, 2965, 2962, cùng tờ bản đồ số 3, địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN 6, TP. HCM.
VÀ UBND XÃ TÂN KIÊN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ NGHỈ và Ông LÊ VĂN LANG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HUỲNH                           Sinh năm: 1929
CMND số       : 021 184 955 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : D1/12 Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
            Là con dâu của bà Nguyễn Thị Nghỉ  - Là vợ của ông Lê Văn Lang.
 1. Bà                   : LÊ KIM THỊNH                                       Sinh năm: 1954
CMND số       : 021 190 240 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : D1/13 Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
 1. Bà                   : LÊ KIM PHƯỢNG                                   Sinh năm: 1958
CMND số       : 020 054 811 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : B18/5 Tổ 11, Khu phố 1, P. Bình An, Quận 2, Tp.HCM
 1. Bà                   : LÊ THANH THUYẾT                              Sinh năm: 1960
CMND số       : 020 488 444 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 165/2 Bà Hom, Phường 13, Quận 6,  Tp.HCM
 1. Ông                 : LÊ NHƯ THƯƠNG                                  Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 488 443 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : D1/12 Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
 1. Bà                   : LÊ THỊ THANH ĐÀO                             Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 218 071 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 19 Đường số 01, KDC Nam Hùng Vương, KP 3, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM
            Cùng là cháu ruột bà Nguyễn Thị Nghỉ - Là con của Ông Lê Văn Lang
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của bà Nguyễn Thị Nghỉ  và ông Lê Văn Lang.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Bà NGUYỄN THỊ NGHỈ (Sinh năm 1905) chết ngày 10/08/1996, nơi thường trú cuối cùng: D1/12 Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM (Theo giấy chứng tử số 31, quyển số 01 do tại UBND Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM cấp ngày 20/08/1996).
 2. Ông LÊ VĂN LANG (Sinh năm 1930) chết ngày 11/11/2012, nơi thường trú cuối cùng: 141 Bà Hom, phường 13, quận 6, Tp.HCM (Theo giấy chứng tử số 109/ĐH, quyển số 01/2012 đăng ký tại UBND phường 13, Quận 6, Tp.HCM ngày 15/11/2012).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền của bà Nguyễn Thị Nghỉ và ông Lê Văn Lang đối với 7992,9 m2 đất tại một phần các thửa 3471, 3470, 3075, 2963, 2964 và trọn các thửa 2967, 3469, 2966, 2965, 2962, cùng tờ bản đồ số 3, địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A770366, số vào sổ cấp GCN: 1216 QSDĐ/1993 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 15/07/1993, đăng ký thay đổi ngày 31/07/2007 và ngày gần nhất là 07/06/2011.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận Phần di sản thừa kế của bà NGUYỄN THỊ NGHỈ (NGHĨ) – Chết năm: 1996.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Nghỉ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nghỉ gồm:
 • Cha, Mẹ của bà Nguyễn Thị Nghỉ không nhớ rõ họ tên, đã chết trước bà Nghỉ từ lâu không có giấy chứng tử (Theo tường trình và cam kết của người khai di sản).
 • Chồng bà Nguyễn Thị Nghỉ tên là: NGUYÊN, chết trước bà Nghỉ từ lâu không có giấy chứng tử (Theo tường trình và cam kết của người khai di sản).
 • Bà Nguyễn Thị Nghỉ có một người con duy nhất là là ông LÊ VĂN LANG, Sinh năm: 1930.
 • Như vậy, ông LÊ VĂN LANG là người duy nhất thừa kế di sản do bà Nguyễn Thị Nghỉ để lại theo luật định.
 1. Khai nhận Phần di sản thừa kế của ông LÊ VĂN LANG, Chết năm: 2012 (Phần sử dụng riêng và phần được thừa kế từ Mẹ – bà Nguyễn Thị Nghĩ)
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông LÊ VĂN LANG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông LÊ VĂN LANG gồm:
 • Cha của ông Lê Văn Lang không rõ họ, tên là NGUYÊN, chết trước ông Lang không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản)
 • Mẹ của Lê Văn Lang tên là NGUYỄN THỊ NGHỈ, Chết năm: 1996 (Có giấy chứng tử).
 • Vợ của Ông Lê Văn Lang là Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH, Sinh năm: 1929 (Có Bổn trích lục bộ hôn thú).
 • Ông LÊ VĂN LANG có 05 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
 • Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Lê Văn Lang gồm: NGUYỄN THỊ HUỲNH, LÊ KIM THỊNH, LÊ KIM PHƯỢNG, LÊ THANH THUYẾT, LÊ NHƯ THƯƠNG, LÊ THỊ THANH ĐÀO.
Bằng văn bản này, các ông bà: LÊ KIM THỊNH, LÊ KIM PHƯỢNG, LÊ THANH THUYẾT, LÊ NHƯ THƯƠNG, LÊ THỊ THANH ĐÀO tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Nguyễn Thị Nghỉ và ông Lê Văn Lang để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ HUỲNH.
Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Nghỉ và Ông Lê Văn Lang hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 6 và UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 711
 • tháng này: 40435
 • Tổng lượt truy cập: 5181753