Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 185/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: B.0-2D Chung cư Bình Đăng, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 :  TRẦN VĂN DẬU             Sinh năm        : 1961
CMND số       :  020 818 913  Cấp tại CA TP.HCM        
2)     Ông                 : TRẦN VĂN THÒN                       Sinh năm        : 1956
CMND số       : 020 818 912  Cấp tại CA TP.HCM         
Cùng thường trú: 445/1 Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP.HCM
3)     Bà                   : NGUYỄN THỊ TRANG               Sinh năm        : 1969
CMND số       : 023 605 309 Cấp tại CA TP.HCM          
Thường trú     : 226 Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP.HCM
4)     Ông                 : TRAN TRI VAN (Trần Văn Trí)  Sinh năm     : 1964
5)     Ông                 : TRAN COT VAN (Trần Văn Cọt)           Sinh năm: 1951
6)     Bà                   : NGUYEN THI XUAN (Nguyễn Thị Xuân)        Sinh năm: 1966
7)     Bà                   : TRẦN THỊ LƯỢM                       chết năm        : 2007
Chết độc thân (có giấy chứng tử kèm theo)
8)     Ông                 :  TRẦN VĂN PHẢI                        chết năm        : 2009
Chết độc thân (có giấy chứng tử kèm theo)
            Tất cả là con ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ (có Trích lục bộ khai sinh và giấy khai sinh kèm theo)
Các ông, bà TRAN TRI VAN (Trần Văn Trí), TRAN COT VAN (Trần Văn Cọt) và bà NGUYEN THI XUAN (Nguyễn Thị Xuân) có người đại diện theo ủy quyền là:
·       Bà                  : DƯ LỆ PHƯƠNG Năm sinh       : 1966
CMND số       : 023 006 129 Cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú     : 357 Đường Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, TP.HCM
Làm đại diện theo ủy quyền số 007288 ngày 08/05/2015 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận. Bà DƯ LỆ PHƯƠNG cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
-      Ông TRẦN VĂN EM sinh năm: 1922, chết ngày 05/08/2004 (theo giấy chứng tử số 56, Quyển số: 1/2004 ngày 06/08/2004 do Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 8, TP.HCM cấp).
-      Bà NGUYỄN THỊ TƯ sinh năm: 1930, chết ngày 25/04/2015 (theo giấy chứng tử số: 26, quyển số: 01/2015 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 8, TP.HCM ngày 25/04/2015).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 403(B-0.2D), tờ bản đồ số: 37(BĐĐC), địa chỉ: B.0-2D Chung cư Bình Đăng, Phường 6, Quận 8, TP.HCM theo:
-         Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 951/2009/GCN do Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/03/2009;
-         Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 31/03/2009.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ gồm:
-   Cha, mẹ của ông TRẦN VĂN EM không rõ tên chết trước ông TRẦN VĂN EM không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
-    Cha, mẹ của bà NGUYỄN THỊ TƯ không rõ tên chết trước bà NGUYỄN THỊ TƯ không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
-   Lúc sinh thời ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
-   Ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ có 08 (tám) người con gồm các ông, bà: TRẦN VĂN DẬU, TRẦN VĂN THÒN, NGUYỄN THỊ TRANG, TRAN TRI VAN (Trần Văn Trí), TRAN COT VAN (Trần Văn Cọt), NGUYEN THI XUAN (Nguyễn Thị Xuân), TRẦN THỊ LƯỢM và ông TRẦN VĂN PHẢI.
   Nhưng trong số 08 người con nêu trên có bà TRẦN THỊ LƯỢM và ông TRẦN VĂN PHẢI chết độc thân.
 

Bằng văn bản này, các ông, bà: TRAN TRI VAN (Trần Văn Trí), TRAN COT VAN (Trần Văn Cọt), NGUYEN THI XUAN (Nguyễn Thị Xuân) (có bà DƯ LỆ PHƯƠNG làm đại diện theo ủy quyền), TRẦN VĂN DẬU và ông TRẦN VĂN THÒN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ để lại theo luật định cho NGUYỄN THỊ TRANG.
NGUYỄN THỊ TRANG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông TRẦN VĂN EM và bà NGUYỄN THỊ TƯ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 6, quận 8, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 631
  • tháng này: 40355
  • Tổng lượt truy cập: 5181673