Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông PHẠM CÁT

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 188/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông PHẠM CÁT để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : NGUYỄN THỊ SỰ            Sinh năm        : 1941
CMND số       : 020 769 406            cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
            Là  vợ ông PHẠM CÁT
2)     Bà                   : PHẠM THỊ SINH Sinh năm        : 1962
CMND số       :  020 769 407 cấp tại CA TP HCM                        
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
3)     Ông                 : PHẠM LỘC                       Sinh năm        : 1966
CMND số       : 021 622 985 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
4)     Bà                   : PHẠM THỊ LỢI                Sinh năm        : 1968
CMND số       :  022 473 213 cấp tại CA TP HCM                        
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
5)     Bà                   : PHẠM THỊ HOA              Sinh năm        : 1964
CMND số       :  020 769 408 cấp tại CA TP HCM                        
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
6)     Ông                 : PHẠM VĂN ĐÓ                Sinh năm        : 1973
CMND số       :  022 675 553 cấp tại CA TP HCM                        
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
7)     Bà                   : PHẠM THỊ CHI               Sinh năm        : 1970
CMND số       : 022 473 380 cấp tại CA TP HCM                         
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
8)     Bà                   : PHẠM THỊ HÒA BÌNH  Sinh năm        : 1975
CMND số       :  022 822 375 cấp tại CA TP HCM                        
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
9)     Bà                   : PHẠM THỊ ĐÂU              Sinh năm        : 1971
CMND số       :  022 473 214 cấp tại CA TP HCM                        
Thường trú     : 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM
            Là con ông PHẠM CÁT.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông PHẠM CÁT.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHẠM CÁT sinh năm 1940, chết năm 2009, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 473/9C/9 Bà Hạt, P. 8, Q. 10, TP HCM theo giấy chứng tử số 12, quyển số 01/2009 do UBND P. 8, Q. 10, TP HCM cấp ngày 05/03/2009.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 246/38 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 6082/2008/UB.GCN do UBND Quận 10, TP HCM cấp ngày 02/12/2008.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông PHẠM CÁT không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông PHẠM CÁT gồm:
- Cha của ông PHẠM CÁT tên là PHẠM NHẠC chết trước ông CÁT, không có giấy chứng tử.
- Mẹ của ông PHẠM CÁT tên là TRƯƠNG THỊ CÁI chết trước ông CÁT, không có giấy chứng tử.
- Vợ ông PHẠM CÁT tên là NGUYỄN THỊ SỰ. (Có giấy hôn thú)       
- Ông PHẠM CÁT và bà NGUYỄN THỊ SỰ có các người con như đã nêu trên
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông PHẠM CÁT gồm các ông, bà: NGUYỄN THỊ SỰ, PHẠM THỊ SINH, PHẠM LỘC,  PHẠM THỊ LỢI, PHẠM THỊ HOA, PHẠM VĂN ĐÓ, PHẠM THỊ CHI, PHẠM THỊ HÒA BÌNH, PHẠM THỊ ĐÂU.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ SỰ, PHẠM THỊ SINH, PHẠM LỘC, PHẠM THỊ LỢI, PHẠM THỊ HOA, PHẠM VĂN ĐÓ, PHẠM THỊ CHI, PHẠM THỊ HÒA BÌNH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông PHẠM CÁT để lại theo luật định cho bà PHẠM THỊ ĐÂU.
 Bà PHẠM THỊ ĐÂU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông PHẠM CÁT hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 8, quận 10, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 558
  • tháng này: 40282
  • Tổng lượt truy cập: 5181600