Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông NGUYỄN HỒNG TÂM và bà NGUYỄN KIM LAN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 197 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 865, Tờ bản đồ số 12, Địa chỉ: Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN HỒNG TÂM và bà NGUYỄN KIM LAN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : NGUYỄN HỒNG DIỄM THÚY             Sinh năm: 1975
CMND số       : 023 030 525 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 1F/162/1/5 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
2)     Bà                   : NGUYỄN HỒNG LAN VY                                 Sinh năm: 1982
CMND số       : 023 868 939 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 09 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
            Cùng là con ông Nguyễn Hồng Tâm và bà Nguyễn Kim Lan.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Hồng Tâm và bà Nguyễn Kim Lan.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
1)     Bà NGUYỄN KIM LAN (Sinh năm 1953) chết ngày 26/12/2002 (Theo giấy chứng tử số 49, Quyển số 01/2002; do UBND Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM cấp ngày 26/12/2002). Nợi thường trú cuối cùng: 09 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
2)     Ông NGUYỄN HỒNG TÂM (Sinh năm 1952) chết ngày 18/12/2010 (Theo giấy chứng tử số 56/2010, Quyển số 01/2010; đăng ký tại UBND Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM ngày 22/12/2010). Nợi thường trú cuối cùng: 1F/162/1/5 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 865, Tờ bản đồ số 12, Địa chỉ: Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận số CA 265089, số vào sổ cấp GCN: CH03875 do UBND Quận Bình Thạnh, Tp.HCM cấp ngày 13/05/2015; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Khai nhận di sản thừa kế của bà Nguyễn Kim Lan (chết năm: 2002):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Kim Lan không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lan gồm:
-         Cha của bà Nguyễn Kim Lan không rõ họ tên chết trước bà Lan từ lâu không có giấy chứng tử (theo cam kết của người khai di sản)     
-         Mẹ của bà Nguyễn Kim Lan tên là VÕ THỊ BA – Sinh năm: 1924 (Theo tường trình của người khai di sản).
-         Chồng bà Nguyễn Kim Lan là ông Nguyễn Hồng Tâm, Sinh năm: 1952.
-         Bà Nguyễn Kim Lan có 02 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh)
Như vậy, những người thừa kế di sản do bà Nguyễn Kim Lan để lại gồm: VÕ THỊ BA, NGUYỄN HỒNG TÂM, NGUYỄN HỒNG DIỄM THÚY và NGUYỄN HỒNG LAN VY.
2.      Khai nhận di sản thừa kế của ông Nguyễn Hồng Tâm (chết năm: 2010) – Phần tài sản riêng và phần ông Tâm được thừa kế từ vợ - bà Nguyễn Kim Lan:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Hồng Tâm không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Tâm gồm:
-         Cha Mẹ của ông Nguyễn Hồng Tâm tên là NGUYỄN VĂN HỒNG – Chết năm: 1998 và TRẦN THỊ THẠCH – Chết năm: 1993 (có giấy chứng tử).
-         Vợ ông Nguyễn Hồng Tâm là bà Nguyễn Kim Lan – Chết năm: 2002 (Có giấy chứng tử).
-         Ông Nguyễn Hồng Tâm có 02 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Nguyễn Hồng Tâm để lại gồm: NGUYỄN HỒNG DIỄM THÚY và NGUYỄN HỒNG LAN VY.
3.      Khai nhận di sản thừa kế của bà VÕ THỊ BA (chết năm: 2010 – Theo đơn xác nhận ngày 13/03/2014 của Công an Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM) – Phần bà BA được thừa kế từ con - bà Nguyễn Kim Lan:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Võ Thị Ba không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Ba gồm:
-         Cha Mẹ của bà Võ Thị Ba không rõ họ tên chết trước bà Ba từ lâu không có giấy chứng tử (theo cam kết của người khai di sản)     
-         Chồng bà Võ Thị Ba không rõ họ tên chết trước bà Ba từ lâu không có giấy chứng tử (theo cam kết của người khai di sản).
-         Bà Võ Thị Ba có 01 người con duy nhất là bà Nguyễn Kim Lan – Chết năm: 2002. Do bà Lan chết trước bà Ba nên các con bà Lan gồm: Nguyễn Hồng Diễm Thúy và Nguyễn Hồng Lan Vy là người thừa kế thế vị phần di sản do bà Ba để lại.
Như vậy, những người thừa kế di sản do bà Võ Thị Ba để lại gồm: NGUYỄN HỒNG DIỄM THÚY và NGUYỄN HỒNG LAN VY
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN HỒNG LAN VY tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Hồng Tâm, bà Nguyễn Kim Lan và bà Võ Thị Ba để lại theo luật định cho bà NGUYỄN HỒNG DIỄM THÚY. Bà NGUYỄN HỒNG DIỄM THÚY ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hồng Tâm, bà Nguyễn Kim Lan và bà Võ Thị Ba hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 687
  • tháng này: 40411
  • Tổng lượt truy cập: 5181729