Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 187 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ: 120/98/17B (số cũ: 100/465) Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 5, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : PHAN LIÊU                                   Sinh năm        : 1938
CMND số       : 024 987 986  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 120/98/17B Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
            Là chồng bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG (có giấy khai kết hôn kèm theo)
2)     Bà                   : PHAN THỊ HIỀN ANH               Sinh năm        : 1963
CMND số       : 012 454 523  Cấp tại CA TP. Hà Nội       
Thường trú     : 25 K3 Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
3)     Ông                 : PHAN LÂN                                    Sinh năm        : 1975
CMND số       : 022 856 815  Cấp tại CA TP.HCM
Hộ chiếu số   : B9157091  cấp tại: Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh
Thường trú     : 120/98/17B Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Là con bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG (có giấy khai sinh kèm theo)
Ông PHAN LÂN hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho bà PHAN THỊ HIỀN ANH theo hợp đồng ủy quyền số: 508 Quyển 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/05/2015 do Văn phòng công chứng Hà Thành, Thành Phố Hà Nội chứng nhận và được thụ ủy tại Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM số 008012 ngày 19/05/2015. Ông PHAN LÂN cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực theo luật định.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG sinh năm: 1939, chết ngày 05/07/1995 (Theo giấy chứng tử số 26/1995, quyển số 01 được Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM cấp ngày 19/07/1995).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ: 120/98/17B (số cũ: 100/465) Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
-       Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 0103 GP-UB-DV ngày 15/02/1990 do Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận, TP.HCM cấp;
-       Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 18/12/1998;
-       Quyết định về việc đổi số nhà số 120/QĐ-UBND ngày 19/07/2006 do Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận, TP.HCM cấp.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG gồm:
-   Cha của bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG tên là NGUYỄN VĂN QUÝ chết trước bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo).
-    Mẹ của bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG tên là NGUYỄN THỊ LỢI chết trước bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo).
-    Chồng  bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG là ông PHAN LIÊU, Sinh năm: 1938 (có giấy khai kết hôn kèm theo).
-   Bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG và ông PHAN LIÊU có 02 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
      Bằng văn bản nàyPHAN THỊ HIỀN ANH (có ông PHAN LÂN làm đại diện theo ủy quyền) và ông PHAN LÂN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG để lại theo luật định cho ông PHAN LIÊU.
Ông PHAN LIÊU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 5., quận Phú Nhuận, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 497
  • tháng này: 40221
  • Tổng lượt truy cập: 5181539