Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của bà Hồ Thị Thu

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 198/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 47; tờ bản đồ số 12; địa chỉ: 169/5 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Hồ Thị Thu để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1.      Bà                   : TRẦN THỊ MAI ANH                                         Sinh năm: 1955
CMND số       : 020 181 127 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 238/12/5C Liên tỉnh 5, P. 6, Q. 8, TP HCM.
2.      Bà                   : TRẦN THỊ NGỌC ANH                          Sinh năm: 1962
CMND số       : 020 340 102 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/5A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
3.      Bà                   : HỒ THỊ TUYẾT ANH                                         Sinh năm: 1967
CMND số       : 021 868 358 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/5A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
4.      Bà                   : HỒ THỊ LAN ANH                                               Sinh năm: 1972
CMND số       : 022 316 954 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/5A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
5.      Ông                 : HỒ VĂN NGỌC                                                    Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 868 672            cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/5A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
6.      Ông                 : HỒ VĂN BÍCH                                                      Sinh năm: 1969
CMND số       : 022 301 500 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/5A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
7.      Ông                 : TRẦN VĂN BÌNH                                                Sinh năm: 1975
CMND số       : 022 768 617 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/5A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
Đều là con đẻ của bà Hồ Thị Thu và ông Trần Văn Lầu.
Ngoài ra, bà Hồ Thị Thu còn có một người con là ông TRẦN VĂN LỢI (đã chết khi còn nhỏ, chết trước bà Hồ Thị Thu).
Các ông, bà: TRẦN THỊ MAI ANH, HỒ THỊ TUYẾT ANH, HỒ THỊ LAN ANH, HỒ VĂN NGỌC, HỒ VĂN BÍCH, TRẦN VĂN BÌNH có người đaị diện theo ủy quyền là:

Ông                 : NGUYỄN MINH QUÂN                          Sinh năm: 1981
CMND số       : 023 654 868 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 169/6A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
(Có Hợp đồng ủy quyền kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, các ông, bà: TRẦN THỊ MAI ANH, TRẦN THỊ NGỌC ANH, HỒ THỊ TUYẾT ANH, HỒ THỊ LAN ANH, HỒ VĂN NGỌC, HỒ VĂN BÍCH, TRẦN VĂN BÌNH, TRẦN VĂN LỢI là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Hồ Thị Thu.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Hồ Thị Thu sinh năm 1936, chết ngày 26/04/2002 theo Giấy chứng tử số 44, quyển số 01 do Ủy ban nhân dân P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
 III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do bà Hồ Thị Thu để lại là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (phần tài sản thuộc sở hữu của bà Hồ Thị Thu và phần tài sản bà Hồ Thị Thu được thừa kế từ chồng là ông Trần Văn Lầu) tại thửa đất số 47; tờ bản đồ số 12; địa chỉ: 169/5 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM căn cứ theo:
Ø  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 7924/2001 do Ủy ban nhân dân TP HCM cấp ngày 18/05/2001;
Ø  Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 03/07/2001.
 IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Hồ Thị Thu không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Hồ Thị Thu gồm:
- Cha của bà Hồ Thị Thu không rõ họ tên, chết trước bà Hồ Thị Thu và không có giấy chứng tử.
- Mẹ của bà Hồ Thị Thu là bà Nguyễn Thị Mười, chết trước bà Hồ Thị Thu và không có giấy chứng tử.
 (Có Tờ tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo)
- Chồng của bà Hồ Thị Thu là ông Trần Văn Lâu, chết năm 1988 và đã được tiến hành thủ tục khai nhận di sản.
- Bà Hồ Thị Thu có 08 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh). Bà Hồ Thị Thu còn có một người con là ông TRẦN VĂN LỢI (chết trước bà Hồ Thị Thu). Ông TRẦN VĂN LỢI chết khi còn nhỏ nên không có vợ, con.
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN THỊ MAI ANH, HỒ THỊ TUYẾT ANH, HỒ THỊ LAN ANH, HỒ VĂN NGỌC, HỒ VĂN BÍCH, TRẦN VĂN BÌNH (do ông NGUYỄN MINH QUÂN làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Hồ Thị Thu để lại theo luật định cho TRẦN THỊ NGỌC ANH. Bà TRẦN THỊ NGỌC ANH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Hồ Thị Thu hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 671
  • tháng này: 40395
  • Tổng lượt truy cập: 5181713