Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 181/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18  tháng   05  năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 344 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông ĐỖ THÀNH HIỆP (chết ngày 13/02/2013) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)      Bà                  : VÕ THỊ THOAN                                       Sinh năm        : 1932
CMND số       : 021 569 443 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 344 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
            Là vợ của Ông ĐỖ THANH HIỆP
2)     Bà                   : ĐỖ THỊ THU HÀ                                      Sinh năm        : 1956
CMND số       : 021 183 281 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : K6, Cư xá Phú Lâm B, Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM
3)     Ông                 : ĐỖ THANH HÙNG                                  Sinh năm        : 1959
CMND số       : 273 227 313 cấp tại CA Bà Rịa-Vũng Tàu        
Thường trú     : 1 Mai Thúc Loan, Phường 10, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
4)     Bà                   : ĐỖ THỊ THU HỒNG                               Sinh năm        : 1961
CMND số       : 020 601 866 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 344 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
5)     Bà                   : ĐỖ THỊ THU HẰNG                               Sinh năm        : 1965
CMND số       : 021 569 571 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 344 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
6)     Bà                   : ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH                            Sinh năm        : 1969
CMND số       : 022 243 464 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 344 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
7)     Bà                   : ĐỖ THỊ THU HIỀN                                 Sinh năm        : 1970
CMND số       : 022 105 939 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 344 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
            Là các con của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  Ông ĐỖ THÀNH HIỆP.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông ĐỖ THÀNH HIỆP (sinh năm 1927) chết ngày 13/02/2013 (Theo giấy chứng tử số 9, quyển số 1/2013 đăng ký tại UBND phường 10, quận 3, Tp.HCM ngày 18/02/2013).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 344 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM của Ông ĐỖ THANH HIỆP để lại căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 3448/2007/GCN-UB do UBND Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 31/12/2007; Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 16/01/2008.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông ĐỖ THÀNH HIỆP không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP gồm:
- Cha của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP tên là ĐỖ THÀNH DANH chết năm 1934 trước ông ĐỖ THÀNH HIỆP, chết trong thời kỳ chiến tranh không có giấy chứng tử (Có tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết).
- Mẹ của ĐỖ THÀNH HIỆP tên là TRẦN THỊ HƯỜNG chết năm 1930 trước Ông ĐỖ THÀNH HIỆP, chết trong thời kỳ chiến tranh nên không có giấy chứng tử (Có Tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết).
- Vợ của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP là Bà VÕ THỊ THOAN, Sinh năm: 1932 (có giấy khai sinh của các con kèm theo).         
- Ông ĐỖ THÀNH HIỆP và Bà VÕ THỊ THOAN có tất cả 08 người con gồm (Đính kèm giấy khai sinh): ĐỖ THỊ THU HÀ, ĐỖ THANH HÙNG, ĐỖ THỊ THU HỒNG, ĐỖ THANH SƠN, ĐỖ THỊ THI HẰNG, ĐỖ THỊ THU HƯƠNG, ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH và ĐỖ THỊ THU HIỀN. Trong đó có ông ĐỖ THANH SƠN đã chết độc thân năm 2001 (có giấy chứng tử và cam kết), bà ĐỖ THỊ THU HƯƠNG chết độc thân năm 2009 (có giấy chứng tử và cam kết), đều chết trước ông ĐỖ THÀNH HIỆP nên không được hưởng thừa kế phần di sản của Ông Hiệp.
Như vậy những người được hưởng phần di sản của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP để lại gồm: VÕ THỊ THOAN, ĐỖ THỊ THU HÀ, ĐỖ THANH HÙNG, ĐỖ THỊ THU HỒNG, ĐỖ THỊ THI HẰNG, ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH và ĐỖ THỊ THU HIỀN.
Bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ THỊ THOAN, ĐỖ THỊ THU HÀ, ĐỖ THANH HÙNG, ĐỖ THANH SƠN, ĐỖ THỊ THI HẰNG, ĐỖ THỊ THU HƯƠNG, ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH và ĐỖ THỊ THU HIỀN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông ĐỖ THÀNH HIỆP để lại theo luật định cho Bà ĐỖ THỊ THU HỒNG. Bà ĐỖ THỊ THU HỒNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông ĐỖ THÀNH HIỆP hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 10, quận 3 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 601
  • tháng này: 40325
  • Tổng lượt truy cập: 5181643