Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  192 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 23  tháng     05  năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là toàn bộ quyền sử dụng đất tại các thửa 161,164, 165 và 172, cùng tờ bản đồ số 5, địa chỉ: xã Phú Mỹ, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (nay thuộc Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM).
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG (chết ngày 12/10/2008) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : NGUYỄN VĂN THẮNG              Sinh năm        : 1951
CMND số       : / cấp tại CA Tp.HCM        
Thường trú     : 10/4A Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
2)     Bà                   : NGUYỄN THỊ TƯƠI                               Sinh năm        : 1952
CMND số       : 021 125 430 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 1135/17/9 Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
3)     Bà                   : NGUYỄN THỊ ĐẸP                                  Sinh năm        : 1953
CMND số       : 021 125 593 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 1131 Huỳnh Tấn Phát, KP3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
4)     Ông                 : NGUYỄN VĂN TỘ                                   Sinh năm        : 1955
CMND số       : 022 883 463 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 10/4B Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
5)     Ông                 : NGUYỄN PHÁT TIÊN                            Sinh năm        : 1958
CMND số       : 023 294 438 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 10/4 Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
6)     Bà                   : NGUYỄN KIM DUNG                             Sinh năm        : 1961
CMND số       : 021 125 519 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 10/4 Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
7)     Bà                   : NGUYỄN THỊ NGỌC THANH Sinh năm        : 1967
CMND số       : 021 146 762 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 54/3 Khu phố 4, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
8)     Ông                 : NGUYỄN KIM HUYỀN              Sinh năm        : 1969
CMND số       : 022 086 457 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 1115/41 Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
9)     Ông                 : NGUYỄN THÀNH LONG                      Sinh năm        : 1970
CMND số       : 022 088 456 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 10/4 Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
10)Bà                   : NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT               Sinh năm        : 1972
CMND số       : 022 118 301 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 656 Huỳnh Tấn Phát, Kp2, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
            Là các con của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG (sinh năm 1929) chết ngày 12/10/2008 (Theo giấy chứng tử số 48, quyển số 01/2008 đăng ký tại UBND phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM ngày 13/10/2008).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là toàn bộ quyền sử dụng đất tại các thửa 161,164, 165 và 172, cùng tờ bản đồ số 5, địa chỉ: xã Phú Mỹ, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (nay thuộc Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM) của Bà Nguyễn Thị Hường để lại căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 757 QSDĐ/01 do UBND huyện Nhà Bè, Tp.HCM cấp ngày 03/01/1995, đăng ký thay đổi ngày 12/04/2004 và ngày 07/12/2009.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG gồm:
- Cha, mẹ của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG không nhớ rõ họ tên đã chết trước Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG từ lâu không có giấy chứng tử (Có tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
- Chồng của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG là Ông NGUYỄN VĂN VĨNH, chết ngày 30/01/1983 (Có giấy chứng tử kèm theo).
Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG kể từ khi chồng chết sống độc thân không đăng ký kết hôn với ai nữa (có giấy cam kết).
-Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG và Ông NGUYỄN VĂN VĨNH có tất cả 10 người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN VĂN THẮNG, NGUYỄN THỊ TƯƠI, NGUYỄN THỊ ĐẸP, NGUYỄN PHÁT TIÊN, NGUYỄN KIM DUNG, NGUYỄN THỊ NGỌC THANH, NGUYỄN KIM HUYỀN, NGUYỄN THÀNH LONG và NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG để lại theo luật định cho Ông NGUYỄN VĂN TỘ.
Ông NGUYỄN VĂN TỘ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, quận 7 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 720
  • tháng này: 40444
  • Tổng lượt truy cập: 5181762