Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của Bà GỊP DÌU THIÊNH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 162/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 11, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Bà GỊP DÌU THIÊNH (chết ngày 15/01/2007) và Ông TRẦN LÝ CÔNG (chết ngày 20/08/2013) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : TRẦN NHÌ MÚI                                       Sinh năm        : 1956
CMND số       : 020 751 179 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
2)     Bà                   : TRẦN A NHỊT                                          Sinh năm        : 1958
CMND số       : 020 698 750 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
3)     Ông                 : TRẦN LÝ CÔNG                                      Chết năm       : 2013
Là các con của Bà GỊP DÌU THIÊNH.
Ông TRẦN LÝ CÔNG có vợ và các con là:
3.1 Bà                   : TRẦN HUỆ PHƯƠNG                            Sinh năm        : 1950
CMND số       : 020 751 238 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
Là vợ của Ông TRẦN LÝ CÔNG
3.2 Ông                 : TRẦN VỊ HÙNG                                       Sinh năm        : 1977
CMND số       : 023 241 047 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
3.3 Bà                   : TRẦN NGỌC QUÍ                                    Sinh năm        : 1978
CMND số       : 023 056 829 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
3.4 Bà                   : TRẦN NGỌC LINH                                 Sinh năm        : 1979
CMND số       : 023 241 075 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
3.5 Bà                   : TRẦN NGỌC HÀ                                       Sinh năm        : 1981
CMND số       : 023 432 052 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
3.6 Bà                   : TRẦN SOÁI HÀ                                        Sinh năm        : 1985
Hộ chiếu số   : N 1441271               
Nơi cư trú      : Malaysia
            Là các con của Ông TRẦN LÝ CÔNG.
            Ông TRẦN VỊ HÙNG hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho Bà TRẦN SOÁI HÀ theo hợp đồng ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự ngày 24/02/2015 bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế của Bà GỊP DÌU THIÊNH và Ông TRẦN LÝ CÔNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ø  Bà GỊP DÌU THIÊNH (sinh năm 1922) chết ngày 15/01/2007 (Theo giấy chứng tử số 01, quyển số 01/2007 đăng ký tại UBND phường 11, quận 11, Tp.HCM ngày 15/01/2007).
Ø  Ông TRẦN LÝ CÔNG (sinh năm 1948) chết ngày 20/08/2013 (Theo giấy chứng tử số 79, quyển số 01/2013 đăng ký tại UBND phường 11, quận 11, Tp.HCM ngày 21/08/2013).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 168/60 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1152/2002 do UBND Quận 11, Tp.HCM cấp ngày 31/10/2002, Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 30/12/2002.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Phần di sản của Bà GỊP DÌU THIÊNH để lại trong căn nhà nêu trên (bao gồm phần sở hữu riêng và phần bà được thừa kế từ chồng đã được khai trên tờ trước bạ năm 2002) như sau:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà GỊP DÌU THIÊNH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Bà GỊP DÌU THIÊNH gồm:
- Cha, mẹ của Bà GỊP DÌU THIÊNH không nhớ rõ họ tên, đã chết trước Bà GỊP DÌU THIÊNH từ lâu không có giấy chứng tử (Có tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết).
- Chồng của Bà GỊP DÌU THIÊNH là Ông TRẦN SỦI TÂN, chết năm: 1977 (Có giấy chứng tử kèm theo).  
- Bà GỊP DÌU THIÊNH và Ông TRẦN SỦI TÂN có tất cả 03 người con gồm: TRẦN LÝ CÔNG, TRẦN NHÌ MÚI và TRẦN A NHỊT như đã nêu trên.
Như vậy những người thừa kế phần di sản của Bà GỊP DÌU THIÊNH để lại còn lại là TRẦN LÝ CÔNG, TRẦN NHÌ MÚI và TRẦN A NHỊT.
2.      Phần di sản của Ông TRẦN LÝ CÔNG để lại trong căn nhà nêu trên (bao gồm phần được thừa kế từ cha đã được khai trên tờ trước bạ năm 2002 và phần thừa kế từ mẹ) như sau:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông TRẦN LÝ CÔNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Bà GỊP DÌU THIÊNH gồm:
- Cha của Ông TRẦN LÝ CÔNG tên là TRẦN SỦI TÂN chết năm 1977 trước Ông TRẦN LÝ CÔNG (Có Giấy chứng tử kèm theo).
- Mẹ của Ông TRẦN LÝ CÔNG tên là GỊP DÌU THIÊNH chết năm 2007 trước Ông TRẦN LÝ CÔNG (Có Giấy chứng tử kèm theo).
- Vợ của Ông TRẦN LÝ CÔNG là TRẦN HUỆ PHƯƠNG, Sinh năm: 1950 (Có giấy chứng nhận kết hôn kèm theo).         
- Ông TRẦN LÝ CÔNG và Bà TRẦN HUỆ PHƯƠNG có 05 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh kèm theo).
            Như vậy những người được hưởng phần di sản của Ông TRẦN LÝ CÔNG để lại gồm: TRẦN HUỆ PHƯƠNG, TRẦN VỊ HÙNG, TRẦN NGỌC QUÍ, TRẦN NGỌC LINH, TRẦN NGỌC HÀ và TRẦN SOÁI HÀ.
Bằng văn bản này, bà: TRẦN NHÌ MÚI tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Bà GỊP DÌU THIÊNH để lại theo luật định cho Bà TRẦN A NHỊT.
Các ông, bà: TRẦN HUỆ PHƯƠNG, TRẦN NGỌC QUÍ, TRẦN NGỌC LINH, TRẦN NGỌC HÀ; Ông TRẦN VỊ HÙNG hành động nhân danh cá nhân và đại diện theo ủy quyền cho bà TRẦN SOÁI HÀ tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông TRẦN LÝ CÔNG để lại theo luật định cho Bà TRẦN A NHỊT.
Bà TRẦN A NHỊT ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của (người để lại di sản) hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 11 quận 11 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                               
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 772
  • tháng này: 40496
  • Tổng lượt truy cập: 5181814