Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải)

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:    452 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  14  tháng 11  năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 76; tờ bản đồ số 19; địa chỉ: G11/2 ấp 7,
 xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Kính gửi: UBND XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : VÕ THỊ NHÀN                                          Sinh năm : 1931
CMND số       : 021 174 625 cấp tại CA TP.HCM
Thường trú     : G11/2 ấp 7 xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
            Là vợ của ông Trần Văn Tế.
 1. Bà                   : NGUYỄN BÍCH DU                                 Sinh năm : 1950
CMND số       : 021 174 627 cấp tại CA TP.HCM
Thường trú     : 205/19 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN KIM DUNG                             Sinh năm : 1954
CMND số       : 021 500 966 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 45/31 KP5, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM
 1. Bà                  : VÕ THỊ THU THỦY                                Sinh năm : 1962
CMND số       : 020 635 998 cấp tại CA TP.HCM
Thường trú     : G11/2 ấp 7 xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN MINH TRÍ                              Sinh năm : 1967
CMND số       : 021 228 862 cấp tại CA TP.HCM
Thường trú     : G11/2 ấp 7 xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
 1. Bà                  : NGUYỄN THỊ KIM AN                          Sinh năm : 1968
Hộ chiếu số   : B3928698 cấp tại Việt Nam
Cư trú             : Canada
            Đều là con của ông Trần Văn Tế.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải).
Trong những người có tên nêu trên, bà VÕ THỊ THU THỦY hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện theo ủy quyền cho bà NGUYỄN THỊ KIM AN theo Hợp động ủy quyền do Đại sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Canada chứng nhận ngày 17/09/2013. Bà VÕ THỊ THU THỦY cam kết Hợp động ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) sinh năm 1920, chết ngày 12/01/1994 theo Giấy chứng tử số 03, quyển số 01/94 do UBND xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 76; tờ bản đồ số 19; địa chỉ: G11/2 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 721619, số vào sổ CH03729 do UBND huyện Bình Chánh, TP HCM cấp ngày 09/10/2014;
 • Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ ngày 20/10/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) gồm:
- Cha của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) là ông Nguyễn Văn Chẩn, đã chết ngày 04/04/1987 theo Giấy chứng tử số 31, quyển số 1/87 do UBND P. 6, Q. 6, TP HCM cấp.
- Mẹ của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) là bà Đặng Thị Hoa, đã chết ngày 03/02/1988. (Có giấy cam kết kèm theo)
- Vợ của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) là bà Võ Thị Nhàn. (Có giấy cam kết kèm theo)
- Ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) có 05 người con như đã nêu trên. (Có giấy khai sinh kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) là các ông, bà: VÕ THỊ NHÀN, NGUYỄN BÍCH DU, NGUYỄN KIM DUNG, VÕ THỊ THU THỦY, NGUYỄN MINH TRÍ và NGUYỄN THỊ KIM AN.
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ KIM AN (do bà VÕ THỊ THU THỦY làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho phần tài sản bà NGUYỄN THỊ KIM AN được thừa kế từ ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) cho bà NGUYỄN BÍCH DU.
Cũng bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ THỊ NHÀN, NGUYỄN KIM DUNG NGUYỄN MINH TRÍ tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) để lại theo luật định cho NGUYỄN BÍCH DU và bà VÕ THỊ THU THỦY. NGUYỄN BÍCH DU và bà VÕ THỊ THU THỦY ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Trần Văn Tế (Nguyễn Văn Khải) hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 512
 • tháng này: 40236
 • Tổng lượt truy cập: 5181554