Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Trần Phúc Thắng

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  448 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  13      tháng   11 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 • Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 024 (trái) Lô II, cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh, TP HCM
 • Phần quyền sử dụng đất tại thửa đất số 352; tờ bản đồ số 01 (TL đo năm 2005); địa chỉ: xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM.
Kính gửi: UBND XÃ TRUNG CHÁNH, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Phúc Thắng để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ THANH LIỄU                            Sinh năm: 1934
CMND số       : 010 605 083 cấp tại CA TP Hà Nội          
Thường trú     : 103-D9 Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
            Là mẹ của ông Trần Phúc Thắng.
Bà NGUYỄN THỊ THANH LIỄU có người đại diện theo ủy quyền là:
Ông                 : TRẦN PHÚC LONG                                            Sinh năm: 1988
CMND số       : 024 043 039 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 116 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3, TP HCM.
(Ông TRẦN PHÚC LONG cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật)
 1. Bà                   : HỒ THỊ MINH HÀ                                              Sinh năm: 1960
CMND số       : 024 630 476 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 116 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3, TP HCM.
            Là vợ của ông Trần Phúc Thắng.
 1. Trẻ                  : TRẦN PHÚC NGUYÊN KHÔI             Sinh năm: 1997
CMND số       : 025 666 658 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 116 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3, TP HCM.
Là con của ông Trần Phúc Thắng.
Trẻ TRẦN PHÚC NGUYÊN KHÔI chưa thành niên có mẹ là bà HỒ THỊ MINH HÀ làm đại diện theo pháp luật.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Trần Phúc Thắng sinh năm 1957, chết ngày 07/06/2014 theo Giấy chứng tử số 66/2014, quyển số 01/2014 do UBND P. 27, Q. Bình Thạnh, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là:
 • Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 024 (trái) Lô II, cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 2570/2009/GCN do UBND Q. Bình Thạnh, TP HCM cấp ngày 17/06/2009;
 • Phần quyền sử dụng đất tại thửa đất số 352; tờ bản đồ số 01 (TL đo năm 2005); địa chỉ: xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 188641, số vào sổ cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất số H 01102 do UBND huyện Hóc Môn, TP HCM cấp ngày 24/11/2008; đăng ký thay đổi chủ quyền sử dụng đất ngày 10/11/2009.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Phúc Thắng có để lại Di chúc số 004967 ngày 03/04/2014 do Văn phòng công chứng Gia Định TP HCM chứng nhận. Theo di chúc này, bà Hồ Thị Minh Hà là người được thừa kế di sản do ông Trần Phúc Thắng để lại.  
Ngoài bà Hồ Thị Minh Hà-vợ của ông Trần Phúc Thắng, những người thừa kế bắt buộc, không phụ thuộc vào nội dung của ông Trần Phúc Thắng gồm:
- Cha của ông Trần Phúc Thắng là ông Trần Phúc Đôn, đã chết năm 2013, chết trước ông Trần Phúc Thắng.
- Mẹ của ông Trần Phúc Thắng là bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, hiện đang thường trú tại địa chỉ 103-D9 Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
- Con chưa thành niên của ông Trần Phúc Thắng là trẻ Trần Phúc Nguyên Khôi (sinh ngày 15/08/1997).
(Có giấy khai sinh và giấy chứng tử kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế di sản của ông Trần Phúc Thắng là bà Hồ Thị Minh Hà, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu và trẻ Trần Phúc Nguyên Khôi. 
Bằng văn bản này, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu (do ông Trần Phúc Long làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trần Phúc Thắng để lại cho bà Hồ Thị Minh Hà.
Bà Hồ Thị Minh Hà ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do bà Nguyễn Thị Thanh Liễu tặng cho như đã nêu trên.
Cũng bằng văn bản này, trẻ Trần Phúc Nguyên Khôi (do bà Hồ Thị Minh Hà làm đại diện theo pháp luật) đồng ý nhận phần tài sản mình được thừa kế từ ông Trần Phúc Thắng.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Trần Phúc Thắng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 551
 • tháng này: 40275
 • Tổng lượt truy cập: 5181593