Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông TRẦN VĂN ÚT

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:   451 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  14  tháng 11  năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là số dư tiền gửi trong tài khoản số 136867889 gửi tại ngân hàng TMCP Á Châu và thẻ Ngân hàng Commonwealth (ATM) số 6063 7900 1104 8482
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 5, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông TRẦN VĂN ÚT để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Ông                 : TRẦN CÔNG TRỊ                                    Sinh năm        : 1940
CMND số       : 385 243 050   Cấp tại CA tỉnh Bạc Liêu
Thường trú: xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
      Là  anh ruột ông TRẦN VĂN ÚT
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ hai của ông TRẦN VĂN ÚT
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông TRẦN VĂN ÚT (sinh năm: 1950), chết ngày 03/7/2014 (Theo giấy chứng tử số 36910/2014 được hợp pháp hóa lãnh sự số 0092022/SNV tại Sở Ngoại Vụ Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 26/9/2014).
Nơi tạm trú cuối cùng: 3P Hoàng Minh Đạo, phường 5, quận 8, Tp.HCM
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của ông TRẦN VĂN ÚT gồm:
  1. Số dư tiền gửi trong tài khoản số: 136867889 theo Thẻ tiết kiệm lãi suất thả nổi số: V7 30507 gửi tại ngân hàng TMCP Á Châu.
  2. Thẻ Ngân hàng Commonwealth (ATM) số 6063 7900 1104 8482, có giá trị từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2016 và Giấy nộp tiền vào tài khoản số 7000070182 đã được Ngân hàng Commonwealth chi nhánh TP. Hồ Chí Minh xác nhận ngày 30/6/2011.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông TRẦN VĂN ÚT không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Út gồm:
- Cha, mẹ của ông TRẦN VĂN ÚT tên là TRẦN THIÊN KIM, chết năm: 1969 và HUỲNH THỊ KHÁNH, chết năm: 1998 không có giấy chứng tử (theo giấy cam kết).
- Ông BÙI ANH KHOA sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai, không sống chung với ai như vợ chồng và không có con ruột, con nuôi nào (có giấy cam kết của người khai nhận di sản).
Do không còn ai ở hang thừa kế thứ nhất nên hang thừa kế thứ hai của ông TRẦN VĂN ÚT có hai người anh ruột: ông TRẦN VĂN DINH và ông TRẦN CÔNG TRỊ là người hưởng di sản thừa kế do ông Út để lại theo luạt định.
Ông TRẦN VĂN DINH từ chối nhận phần di sản mình được thừa kế từ ông Út theo Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế do UBND xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xác nhận ngày 06/11/2014
Bằng văn bản này, ông TRẦN CÔNG TRỊ đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Trần Văn Út để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông TRẦN VĂN ÚT hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 5, quận 8, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
  • Như trên;                                              
  • Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 622
  • tháng này: 40346
  • Tổng lượt truy cập: 5181664