Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông TỐNG XUÂN BÌNH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 491  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 10  tháng  12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 36, tờ bản đồ: 29, địa chỉ: 82/144 Lý Chính Thắng, P. 8, Q. 3, TP HCM 
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 2, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông TỐNG XUÂN BÌNH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ XUÂN                              Sinh năm        : 1936
CMND số       : 023 009 197 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 104/12 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 2, Q. 5, TP HCM
            Là  vợ ông TỐNG XUÂN BÌNH.
 1. Ông                 : TỐNG ANH TÚ                                         Sinh năm        : 1962
CMND số       : 022 643 543 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 104/12 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 2, Q. 5, TP HCM
 1. Ông                 : TỐNG XUÂN MINH                                Sinh năm        : 1957
CMND số       : 020 945 167 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 7 Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM
 1. Ông                 : TỐNG QUỐC TUẤN                               Sinh năm        : 1959
CMND số       : 023 305 025 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 336 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP HCM
            Là con ông TỐNG XUÂN BÌNH.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông TỐNG XUÂN BÌNH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông TUẤN XUÂN BÌNH, sinh năm 1932, chết ngày 22/8/2010, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 104/12 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 2, Q. 5, TP HCM. (Theo giấy chứng tử số 79/2010, quyển số 01/2010, đăng ký ngày 23/8/2010 tại UBND P. 2, Q. 5, TP HCM.
 
 
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: 82/144 Lý Chính Thắng, P. 8, Q. 3, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 991706, số vào sổ cấp GCN: CH09948/2013/GCN do UBND Q. 3, TP HCM cấp ngày 17/12/2013.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông TỐNG XUÂN BÌNH  không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông TỐNG XUÂN BÌNH gồm:
- Cha của ông TỐNG XUÂN BÌNH tên là TỐNG XUÂN HÒA, sinh năm 1891, chết năm 1947 (Có giấy chứng tử);
- Mẹ của ông TỐNG XUÂN BÌNH tên là NGUYỄN THỊ BÉ, sinh năm 1894, chết năm 1971 (có giấy chứng tử)
- Vợ ông TỐNG XUÂN BÌNH tên là NGUYỄN THỊ XUÂN, sinh năm 1936.
- Ông TỐNG XUÂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ XUÂN có các người con như đã nêu trên
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ XUÂN, TỐNG XUÂN MINH, TỐNG QUỐC TUẤN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông TỐNG XUÂN BÌNH để lại theo luật định cho ông TỐNG ANH TÚ. Ông TỐNG ANH TÚ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông TỐNG XUÂN BÌNH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 2, quận 5, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 670
 • tháng này: 40394
 • Tổng lượt truy cập: 5181712