Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  25  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 519; tờ bản đồ số 6-TL2005;
địa chỉ: 601/6 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG AN LẠC A, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN HUỲNH TRANG                   Sinh năm: 1952
CMND số       : 020 107 609 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 313/52 Tỉnh lộ 10, Kp6, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM.
 1. Bà                   : NGUYỄN HUỲNH CÚC                         Sinh năm: 1952
CMND số       : 020 224 793 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 313/60 Tỉnh lộ 10, Kp6, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN TRÍ THỦ                                 Sinh năm: 1957
CMND số       : 020 106 956 cấp tại CA TP HCM                       
Thường trú     : 313/62 Tỉnh lộ 10, Kp6, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM.
 1. Bà                   : NGUYỄN HỒNG SEN                             Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 169 997 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 517 Tỉnh lộ 10, Kp7, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN BÌNH DƯƠNG                       Sinh năm: 1961
CMND số       : 021 200 556 cấp tại CA TP HCM                       
Đều là con của ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Nguyễn Văn Chấp sinh năm 1926, chết ngày 04/03/2011 theo Giấy chứng tử số 18, quyển số 01/2011 do UBND P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM cấp.
Bà Trần Thị Mùi sinh năm 1932, chết ngày 15/06/2003 theo Giấy chứng tử số 63, quyển số 01/2003 do UBND thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, TP HCM (nay là P. An Lạc A, Q. Bình Tân) cấp.

III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 519; tờ bản đồ số 6-TL2005; địa chỉ: 601/6 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  BU 871364, số vào sổ cấp GCN: CH01911 do UBND Q. Bình Tân, TP HCM cấp ngày 11/06/2014;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 08/11/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi gồm:
- Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi không rõ họ tên, đều chết trước ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi và không có giấy chứng tử.
- Ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi là vợ chồng.
- Ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi có các người con như đã nêu trên. (Có Giấy khai sinh kèm theo)
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN HUỲNH TRANG, NGUYỄN HUỲNH CÚC, NGUYỄN TRÍ THỦ, NGUYỄN HỒNG SEN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi để lại theo luật định cho ông NGUYỄN BÌNH DƯƠNG. Ông NGUYỄN BÌNH DƯƠNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Chấp và bà Trần Thị Mùi hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 548
 • tháng này: 40272
 • Tổng lượt truy cập: 5181590