Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Quách Văn Ba

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:   469 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  25  tháng 11  năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 211/9 Vĩnh Viễn, P. 4, Q. 10, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Quách Văn Ba để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : CAO THỊ THANH                                                Sinh năm: 1928
CMND số       : 020 125 162 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 211/9 Vĩnh Viễn, P. 4, Q. 10, TP HCM
            Là vợ của ông Quách Văn Ba.
 1. Ông                 : QUÁCH VĂN ĐỊNH                                            Sinh năm: 1964
CMND số       : 020 880 357 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 211/9 Vĩnh Viễn, P. 4, Q. 10, TP HCM
            Là con của ông Quách Văn Ba.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Quách Văn Ba.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Quách Văn Ba sinh năm 1919, chết ngày 30/06/2008 theo Giấy chứng tử số 52, quyển số 01/2008 do UBND P. 4, Q. 10, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 211/9 Vĩnh Viễn, P. 4, Q. 10, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 2800/2008/UB.GCN do UBND Quận 10 TP HCM cấp;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 02/07/2008.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Quách Văn Ba không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Quách Văn Ba gồm:
- Cha và mẹ của ông Quách Văn Ba không rõ họ tên, đều chết trước ông Quách Văn Ba và không có giấy chứng tử. (Có giấy cam kết)
- Vợ của ông Quách Văn Ba là bà Cao Thị Thanh. (Có giấy cam kết)
- Ông Quách Văn Ba có một người con là ông Quách Văn Định. (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, bà Cao Thị Thanh tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Quách Văn Ba để lại theo luật định cho ông Quách Văn Định. Ông Quách Văn Định ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do bà Cao Thị Thanh tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Quách Văn Ba hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 4, quận 10 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 591
 • tháng này: 40315
 • Tổng lượt truy cập: 5181633