Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông PHẠM VĂN THÀNH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 489/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số:  VA 6871938, số Tài khoản nhóm: 199010023519428, số tài khoản chi tiết: 124010032095427 tại  Phòng Giao dịch Cống Quỳnh, Chi nhánh Tp. HCM, Ngân hàng Công Thương Việt Nam
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông PHẠM VĂN THÀNH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : PHẠM THỊ TUYẾT                                             Sinh năm: 1962
CMND số       : 020302293  Cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 992 Lạc Long Quân, Phường 8, Q. Tân Bình, Tp.HCM
 1. Ông                 : PHẠM NHỰT                                                        Sinh năm: 1964
CMND số       : 021576378 Cấp tại CA Tp.HCM              
Thường trú     : 41/33 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
 1. Ông                 : PHẠM VĂN PHÚC                                              Sinh năm: 1966
CMND số       : 023181311 cấp tại CA Tp.HCM 
Thường trú     : 186/2/18 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
 1. Ông                 : PHẠM VĂN ĐỨC                                     Sinh năm: 1968
CMND số       : 022415155 cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Ông                 : PHẠM VĂN HÒA                                     Sinh năm: 1970
CMND số       : 022415156 cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Ông                 : PHẠM VĂN HIỆP                                                Sinh năm: 1971
CMND số       : 022543685 cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Bà                   : PHẠM THỊ NHUNG                                            Sinh năm: 1973
CMND số       : 022543688 cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Ông                 : PHẠM VĂN KHỎE                                              Sinh năm: 1978
CMND số       : 023311814 cấp tại CA Tp.HCM 
Cùng thường trú: 260/2 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
            Cùng là con ông Phạm Văn Thành.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Phạm Văn Thành.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông PHẠM VĂN THÀNH (Sinh năm 1941) chết ngày 07/05/2014 (Theo giấy chứng tử số 47/2014, Quyển số: 01/2014, đăng ký tại UBND Phường Phạm Ngũ, Lão, Quận 1, Tp.HCM ngày 13/05/2014). Nơi thường trú cuối cùng: 260/2 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số:  VA 6871938, số Tài khoản nhóm: 199010023519428, số tài khoản chi tiết: 124010032095427 tại  Phòng Giao dịch Cống Quỳnh, Chi nhánh Tp. HCM, Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phạm Văn Thành không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Thành gồm:
 • Cha Mẹ của ông Phạm Văn Thành tên là PHẠM HỒ và bà NGUYỄN THỊ ĐÔNG chết trước ông Thành từ lâu không có giấy chứng tử (Có  cam kết của người khai di sản).
 • Vợ ông Phạm Văn Thành tên là  MANG THỊ HƯƠNG, Chết năm: 2009 (Có tờ khai hôn thú – Giấy              chứng tử).
 • Ông Phạm Văn Thành có 08 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM THỊ TUYẾT, PHẠM NHỰT, PHẠM VĂN PHÚC, PHẠM VĂN ĐỨC, PHẠM VĂN HÒA, PHẠM VĂN HIỆP, PHẠM VĂN KHỎE tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Phạm Văn Thành để lại theo luật định cho bà PHẠM THỊ NHUNG. Bà PHẠM THỊ NHUNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của (người để lại di sản) hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 693
 • tháng này: 40417
 • Tổng lượt truy cập: 5181735