Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Nguyễn Văn Lực

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 37 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
 
Di sản: phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ông NGUYỄN VĂN LỰC được thừa kế từ cha là ông NGUYỄN VĂN VIỄN và mẹ là bà HUỲNH THỊ MAI tại địa chỉ số 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
 
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM, và:
UBND PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP. HCM.
 
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN VĂN LỰC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LẸ                                     Năm sinh: 1967
CMND số       : 021 147 039 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 75/36 Lê Văn Lương, tổ 13, KP1, P.Tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM
Là vợ của ông NGUYỄN VĂN LỰC
 1. Ông (Con)      : NGUYỄN MINH LUÂN                                      Năm sinh: 1990
CMND số       : 024 331 418 cấp tại CA Tp.HCM           
 1. Bà (Con)        : NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH                             Năm sinh: 1994
CMND số       : 025 203 809 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 75/36 Lê Văn Lương, tổ 13, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM
Cùng là con của ông NGUYỄN VĂN LỰC
 Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông NGUYỄN VĂN LỰC.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN LỰC sinh năm 1964, chết ngày 06/07/2010 (Theo giấy chứng tử số 39, quyển số 01/2010 ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Phường Tân KIểng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Mihn).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 00656/2003 do Ủy ban nhân dân quận 8, Tp.HCM cấp ngày 27/05/2003;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 03/06/2003
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN LỰC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN VĂN LỰC gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN VĂN LỰC là ông NGUYỄN VĂN VIỄN chết trước ông NGUYỄN VĂN LỰC (có giấy chứng tử)
 • Mẹ của ông NGUYỄN VĂN LỰC là bà HUỲNH THỊ MAI chết trước ông NGUYỄN VĂN LỰC (có giấy chứng tử).
 • Ông NGUYỄN VĂN LỰC có vợ là bà NGUYỄN THỊ LẸ.
 • Ông NGUYỄN VĂN LỰC có các người con như đã nêu trên.
(Kèm theo Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà NGUYỄN THỊ LẸ).
 Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN MINH LUÂN, NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông NGUYỄN VĂN LỰC để lại theo luật định cho Bà NGUYỄN THỊ LẸ.
Bà NGUYỄN THỊ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN LỰC hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM và UBND PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 665
 • tháng này: 40389
 • Tổng lượt truy cập: 5181707