Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN THỐNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 24 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sở hữu căn hộ 4.2 Lầu 4 Lô B Chung cư 109 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN THỐNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HỒNG NGA                               Sinh năm: 1940
CMND số       : 022 454 086 cấp tại CA Tp.HCM             
            Là  vợ ông NGUYỄN THỐNG
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT                           Sinh năm: 1959
CMND số       : 024 378 758 cấp tại CA Tp.HCM             
 1. Ông                 : NGUYỄN HOÀI BẢO                                          Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 086 896 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN                                Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 454 087 cấp tại CA TP.HCM             
            Cùng là con ông NGUYỄN THỐNG
Cùng thường trú: 4.2 Lầu 4 Lô B Chung cư 109 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN THỐNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN THỐNG (sinh năm 1934) chết ngày 28/02/2014 (Theo giấy chứng tử số 19, quyển số 01/2014 do UBND Phường 1, Quận 5, TP.HCM cấp ngày 01/3/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu căn hộ 4.2 Lầu 4 Lô B Chung cư 109 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM theo:
 • Hợp đồng thỏa thuận mua bán (cho thuê) nhà ở số 0052/HĐTT-QLPTN ngày 21/01/2009 giữa bên bán là CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 5 và bên mua là bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGA;
 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở (Nhà bán một phần) số 176/HĐ.BNỞ.1 ngày 14/12/2010 giữa bên bán là CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 5 và bên mua là ông NGUYỄN THỐNG, bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGA.
 • Biên bản bàn giao nhà số 0082/BBBG-QLPTN-PKH ngày 21/01/2009 của CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 5.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN THỐNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN THỐNG gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN THỐNG tên là NGUYỄN TẤN NGỰ chết trước ông NGUYỄN THỐNG, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của ông NGUYỄN THỐNG tên là LÊ THỊ MẠNH chết trước ông NGUYỄN THỐNG, không có giấy chứng tử.
 • Vợ ông NGUYỄN THỐNG là NGUYỄN THỊ HỒNG NGA, Sinh năm: 1940
 • Ông NGUYỄN THỐNG có các người con như đã nêu trên.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT, NGUYỄN HOÀI BẢO, NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN THỐNG để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGA.
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGA ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN THỐNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 20
 • Hôm nay: 757
 • tháng này: 40481
 • Tổng lượt truy cập: 5181799