Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN HUY LỄ và bà NGUYỄN THỊ GA

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 148/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 3, địa chỉ: 60/64 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Kính gửi:      -   UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HCM.
 • UBND PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP.HCM
 • UBND P. QUANG VINH, TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN HUY LỄ và bà NGUYỄN THỊ GA để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGUYỄN HUY THANH                         Sinh năm: 1922
CMND số       : 020 074 236 Cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú     : 60/64 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
Là con ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga.
 1. Bà                     : NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG                            Sinh năm: 1956
     CMND số         : 020 769 538 cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú      : 18/8C Nhiêu Tứ, Phường 7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
 1. Bà                     : NGUYỄN THỊ ĐỨC                                           Sinh năm: 1953
     CMND số         : 020 503 361 cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú      : 1027/15 Huỳnh Tấn Phát, Tổ 27, Khu phố 3, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
Cùng là con bà Nguyễn Thị Lý (Chết năm: 2005) và là cháu ngoại ông Nguyễn Huy Lễ và bà NguyễnThị Ga.
 1. Ông                   : NGUYỄN VĂN MUỐI                                       Sinh năm: 1920
     CMND số         : 270 972 550 cấp tại: CA Tỉnh Đồng Nai
Thường trú      : 59/70/1 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Là chồng bà Nguyễn Thị Tuấn – Con rể ông Nguyễn Huy Lễ và bà NguyễnThị Ga.
 1. Bà                     : NGUYỄN THỊ LỢI                                             Sinh năm: 1956
     CMND số         : 270 068 548 cấp tại: CA Tỉnh Đồng Nai
Thường trú      : 10 Lý Thường Kiệt, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
 1. Ông                   : NGUYỄN VĂN TÀI                                            Sinh năm: 1953
     CMND số         : 270 106 215 cấp tại: CA Tỉnh Đồng Nai
Thường trú      : 59/70/1 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cùng là con bà Nguyễn Thị Tuấn (Chết năm: 2010) và là cháu ngoại ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông NGUYỄN HUY LỄ, Chết năm: 1968 – Không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 2. Bà NGUYỄN THỊ GA, Chết năm: 1957 – không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 3. Bà NGUYỄN THỊ LÝ, Sinh năm: 1916, Chết ngày 18/03/2005 (Theo giấy chứng tử số: 19, Quyển số 01 do UBND Phường 14, Quận 10, Tp.HCM cấp ngày 18/03/2005. Nơi thường trú cuối cùng: 11-2 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.
 4. Ông NGUYỄN HUY CHÍNH, Sinh năm: 1929, chết ngày 13/05/2008 (Theo giấy chứng tử làm tại Toronto, Ontario vào ngày 13/05/2008).
 5. Bà NGUYỄN THỊ TUẤN, Sinh năm: 1918, Chết ngày 18/06/2010 (Theo giấy chứng tử số: 33, Quyển số 01/2010 đăng ký tại UBND Phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ngày 19/06/2010. Nơi thường trú cuối cùng: 59/70/1 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 3, địa chỉ: 60/64 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, theo giấy chưng nhận số BX 354468, số vào sổ cấp GCN: CH14164/GCN do UBND Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 16/04/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông Nguyễn Huy Lễ (chết năm: 1968) và bà Nguyễn Thị Ga (chết năm: 1957).
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lễ và bà Ga gồm:
 • Cha Mẹ của ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga không rõ họ tên chết trước ông Lễ và bà Ga không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga có tất cả 04 người con gồm: NGUYỄN HUY THANH, NGUYỄN THỊ LÝ, NGUYỄN THỊ TUẤN, NGUYỄN HUY CHÍNH.
            Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga để lại gồm: Nguyễn Huy Thanh, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Tuấn và Nguyễn Huy Chính.
 1. Khai nhận di sản thừa kế của bà NGUYỄN THỊ LÝ (Chết năm: 2005) – Phần tài sản bà Lý được thừa kế từ ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Lý không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lý gồm:
 • Cha Mẹ của bà Nguyễn Thị Lý là ông Nguyễn Huy Lễ (chết năm: 1968) và bà Nguyễn Thị Ga (chết năm: 1957).
 • Chồng bà Nguyễn Thị Lý là ông NGUYỄN VĂN CHÉN (Chết năm: 1957) không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản)
 • Bà Nguyễn Thị Lý có 02 người con là: NGUYỄN THỊ ĐỨC và NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG (Có giấy khai sinh)
Như vậy, những người được hưởng phần di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Lý để lại gồm: Nguyễn Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Đức.
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông NGUYỄN HUY CHÍNH (Chết năm: 2008) – Phần tài sản ông Chính được thừa kế từ ông Nguyễn Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Ga:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Huy Chính không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Chính gồm:
 • Cha Mẹ của ông Nguyễn Huy Chính là ông Nguyễn Huy Lễ (chết năm: 1968) và bà Nguyễn Thị Ga (chết năm: 1957).
 • Vợ ông Nguyễn Huy Chính là bà Lê Thị Giáp, Sinh năm: 1931, Chết năm: 2007 (Có giấy chứng tử).
 • Ông Nguyễn Huy Chính không có người con ruột, con nuôi nào (Theo cam kết của người khai di sản).
Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Huy Chính không còn ai. Do đó, những người thừa kế thuộc hàng thứ hai di sản của ông Chính gồm:
 • Ông nội, ông ngoại của ông Chính không rõ họ tên chết trước ông Chính từ lâu không có giấy chứng tử.
 • Ông Chính không có cháu ruột gọi bằng ông nội, ông ngoại.
 • Ông Chính có 03 anh, chị ruột gồm: Nguyễn Thị Lý (chết năm: 2005), Nguyễn Thị Tuấn và ông Nguyễn Huy Thanh.
Như vậy, những người được hưởng phần di sản thừa kế do ông Nguyễn Huy Chính để lại gồm: Nguyễn Thị Tuấn và Nguyễn Huy Thanh.
 1. Khai nhận di sản thừa kế của bà NGUYỄN THỊ TUẤN (Chết năm: 2010) – Phần tài sản bà Tuấn được thừa kế từ ông Nguyễn Huy Lễ, bà Nguyễn Thị Ga và ông Nguyễn Huy Chính:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Tuấn không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Tuấn gồm:
 • Cha Mẹ của bà Nguyễn Thị Tuấn là ông Nguyễn Huy Lễ (chết năm: 1968) và bà Nguyễn Thị Ga (chết năm: 1957).
 • Chồng bà Nguyễn Thị Tuấn là ông NGUYỄN VĂN MUỐI, Sinh năm: 1920
 • Bà Nguyễn Thị Tuấn có 02 người con là: NGUYỄN THỊ LỢI và NGUYỄN VĂN TÀI (Có giấy khai sinh)
Như vậy, những người được hưởng phần di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Tuấn để lại gồm: Nguyễn Văn Muối, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Lợi .
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, NGUYỄN THỊ ĐỨC, NGUYỄN VĂN MUỐI, NGUYỄN VĂN TÀI, NGUYỄN THỊ LỢI tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà các ông, bà: Nguyễn Huy Lễ, Nguyễn Thị Ga, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Huy Chính, Nguyễn Thị Tuấn để lại theo luật định cho ông NGUYỄN HUY THANH. Ông NGUYỄN HUY THANH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của các ông, bà Nguyễn Huy Lễ, Nguyễn Thị Ga, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Huy Chính, Nguyễn Thị Tuấn hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 3; UBND Phường 14, Quận 10, Tp.HCM và UBND Phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 628
 • tháng này: 40352
 • Tổng lượt truy cập: 5181670