Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN ĐỨC BẢN và bà LÊ THỊ THẢO

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:78/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 39, tờ bản đồ số: 7, địa chỉ: 294/5 đường Lê Hồng Phong, Phường 04, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN ĐỨC BẢN và bà LÊ THỊ THẢO để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGUYỄN ĐỨC TRỤ                                            Sinh năm: 1944
Hộ chiếu số   : 5377055480            
Cư trú             : Đức
Là con ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo.
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ CHẮN                                          Sinh năm: 1942
CMND số       : 023 892 578 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 294/5 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
Là vợ ông Nguyễn Đức Thực - con dâu ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo.  
 1. Ông                 : NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG                                    Sinh năm: 1968
CMND số       : 024 435 980 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 15/1 KP 5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ TUYẾN                                        Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 457 333 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 119/19 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN ĐỨC TRỰC                                        Sinh năm: 1972
CMND số       : 022 389 341 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 294/5 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HOÀI                                           Sinh năm: 1974
CMND số       : 023 163 134 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 15/3 Đường HT31, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
Cùng là con ông Nguyễn Đức Thực – Cháu nội ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo. 
 
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN ĐỨC BẢN (Sinh năm 1870) chết năm 1955 (Theo giấy chứng tử số 75/QH, Quyển số: 01/2009 do UBND Phường 4, Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 07/12/2009).
Bà LÊ THỊ THẢO (Sinh năm 1917) chết năm 1967 (Theo giấy chứng tử số hiệu: 4997 của Tòa Hành Chánh Quận Năm, Đô thành Sài Gòn ngày 31/07/1968).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 39, tờ bản đồ số: 7, địa chỉ: 294/5 đường Lê Hồng Phong, Phường 04, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BH 000897, Số vào sổ cấp GCN: CH06508 do UBND Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 27/07/2012.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông Nguyễn Đức Bản (Chết năm: 1955) và bà Lê Thị Thảo (Chết năm: 1967):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Bản, bà Thảo gồm:
 • Cha Mẹ của ông Nguyễn Đức Bản tên là Nguyễn Đức Kính và Phạm Thị Tin chết trước ông Bản không có giấy chứng tử (Theo cam kết và tường trình của người khai nhận di sản).
 • Cha Mẹ của bà Lê Thị Thảo tên tên là Lê Văn Sang và Hoàng Thị Đoan chết trước bà Thảo không có giấy chứng tử (Theo cam kết và tường trình của người khai nhận di sản).
 • Ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo có 02 người con gồm: Nguyễn Đức Thực và Nguyễn Đức Trụ.
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo để lại là: NGUYỄN ĐỨC THỰC và NGUYỄN ĐỨC TRỤ.
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông Nguyễn Đức Thực (Chết ngày 01/01/2015) – Phần tài sản ông Thực được thừa kế từ cha mẹ là ông Nguyễn Đức Bản và bà Lê Thị Thảo:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Đức Thực không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật Phần di sản của ông Thực gồm:
 • Cha Mẹ của ông Nguyễn Đức Thực là ông Nguyễn Đức Bản - Chết năm: 1955 và bà Lê Thị Thảo - Chết năm: 1967 (Có giấy khai sinh, Giấy chứng tử).
 • Vợ ông Nguyễn Đức Thực tên là Nguyễn Thị Chắn – Sinh năm: 1942 (Có giấy khai kết hôn).
 • Ông Nguyễn Đức Thực có 04 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Nguyễn Đức Thực để lại là: NGUYỄN THỊ CHẮN, NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC TRỰC, NGUYỄN THỊ TUYẾN, NGUYỄN THỊ HOÀI.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN ĐỨC TRỤ, NGUYỄN THỊ CHẮN, NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG, NGUYỄN THỊ TUYẾN, NGUYỄN THỊ HOÀI tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Đức Bản, bà Lê Thị Thảo và ông Nguyễn Đức Thực để lại theo luật định cho ông NGUYỄN ĐỨC TRỰC. Ông NGUYỄN ĐỨC TRỰC ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đức Bản, bà Lê Thị Thảo và ông Nguyễn Đức Thực hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 24
 • Hôm nay: 749
 • tháng này: 40473
 • Tổng lượt truy cập: 5181791