Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 12 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 27/5 Nguyễn Văn cừ, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ NÊN                     Sinh năm        : 1952
CMND số       : 020 089 909  Cấp tại CA TP.HCM         
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HỒNG                 Sinh năm        : 1955
CMND số       : 024 141 046  Cấp tại CA TP.HCM           
Cùng thường trú: 27/5 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HỒNG NGA       Sinh năm       : 1958
CMND số       : 022 453 650   Cấp tại CA TP.HCM        
Thường trú     : 5A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
            Tất cả là con ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN (có giấy khai sinh kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 • Bà NGUYỄN THỊ BIÊN sinh năm: 1923, chết ngày 17/06/2014 (Theo giấy chứng tử số: 66, quyển số: 01/2014 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5, TP.HCM ngày 23/06/2014).
 • Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG sinh năm: 1917, chết ngày 22/12/2014 (Theo giấy chứng tử số: 136, quyển số: 01/2014 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5, TP.HCM ngày 29/12/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 6, tờ bản đồ số: 23 BĐĐC P1.Q5/TP.HCM, địa chỉ: 27/5 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5, TP.HCM, căn cứ vào các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
 • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 479/GCN-NĐ.5 ngày 25/05/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 5, TP.HCM cấp;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất ngày 21/07/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN gồm:
-  Cha, mẹ của ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG không rõ tên chết trước ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
-  Cha, Mẹ của bà NGUYỄN THỊ BIÊN không rõ tên chết trước bà NGUYỄN THỊ BIÊN không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
-  Lúc sinh thời ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo). 
-  Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN có 03 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
Bằng văn bản này bà NGUYỄN THỊ NÊN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ HỒNG và bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGA.
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG và bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGA ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ BIÊN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 1, quận 5, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 538
 • tháng này: 40262
 • Tổng lượt truy cập: 5181580