Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN HỮU ĐỨC

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 497 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày16 tháng 12 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

 
Di sản thừa kế:
 1. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với xe gắn máy nhãn hiệu: ATTILA; loại xe: nữ; số máy: D-010313, số khung: D7D-010313, màu sơn Trắng, dung tích 124, Biển số: 51L8-2629 (Theo Giấy đăng ký mô tô, xe máy số 108874 do Công an TP. HCM cấp ngày 15/10/2007).
 2. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với Giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm VND số TV 0110143, số tài khoản 39316706 ngày 16/8/2012 do PHÒNG GIAO DỊCH BÙI HỮU NGHĨA CHI NHÁNH SÀI GÒN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG phát hành.
 3. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số CD 662278, số tài khoản 060059678364 ngày 17/12/2012 do CHI NHÁNH HƯNG ĐẠO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN phát hành.
 4. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số CD 662279, số tài khoản 060059678712 ngày 17/12/2012 do CHI NHÁNH HƯNG ĐẠO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN phát hành.
 5. Phần Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 27, địa chỉ 32T đường Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 01, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : HỒ THỊ BÂN                                                         Sinh năm: 1934
CMND số       :  020 942 423 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 200 Dương Bá Bạc, Phường 02, Quận 8, TP. HCM
Là mẹ của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC
 1. Họ và tên       : NGUYỄN MINH THƯ                                        Sinh năm: 1967
CMND số       :  022 113 693 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 32T Dương Bá Bạc, Phường 01, Quận 8, TP. HCM
Là vợ của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC
 1. Họ và tên       : NGUYỄN HỮU MINH HƯƠNG                       Sinh năm: 1989
CMND số       :  024 550 199 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 32T Dương Bá Bạc, Phường 01, Quận 8, TP. HCM
Là con của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC
 1. Họ và tên       : NGUYỄN HỮU THIÊN ÂN                                Sinh năm: 1991
CMND số       :  024 460 658 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 32T Dương Bá Bạc, Phường 01, Quận 8, TP. HCM
Là con của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC sinh năm 1957, chết ngày 07/7/2014 (Theo giấy chứng tử số 76, quyển số 01/2014 ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân Phường 01, Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế:
 1. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với xe gắn máy nhãn hiệu: ATTILA; loại xe: nữ; số máy: D-010313, số khung: D7D-010313, màu sơn Trắng, dung tích 124, Biển số: 51L8-2629 (Theo Giấy đăng ký mô tô, xe máy số 108874 do Công an TP. HCM cấp ngày 15/10/2007).
 2. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với Giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm VND số TV 0110143, số tài khoản 39316706 ngày 16/8/2012 do PHÒNG GIAO DỊCH BÙI HỮU NGHĨA CHI NHÁNH SÀI GÒN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG phát hành.
 3. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số CD 662278, số tài khoản 060059678364 ngày 17/12/2012 do CHI NHÁNH HƯNG ĐẠO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN phát hành.
 4. Phần quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỨC đối với Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số CD 662279, số tài khoản 060059678712 ngày 17/12/2012 do CHI NHÁNH HƯNG ĐẠO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN phát hành.
 5. Phần Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất  số 15, tờ bản đồ số 27, địa chỉ 32T đường Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  số BG 971895, số vào sổ cấp GCN CH 01096 ngày 20/3/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cấp.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC gồm:
 • Cha của Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC tên là NGUYỄN HỮU HẠNH chết trước Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC, có giấy chứng tử.
 • Mẹ của Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC là bà HỒ THỊ BÂN.
 • Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC có vợ là bà NGUYỄN MINH THƯ.
 • Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC có con là NGUYỄN HỮU MINH HƯƠNG và NGUYỄN HỮU THIÊN ÂN.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn, Tờ Tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà NGUYỄN HỮU MINH HƯƠNG)
Bằng văn bản này, các ông, bà: HỒ THỊ BÂN, NGUYỄN HỮU MINH HƯƠNG và NGUYỄN HỮU THIÊN ÂN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC để lại theo luật định cho Bà NGUYỄN MINH THƯ.
Bà NGUYỄN MINH THƯ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 01, QUẬN 8, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 575
 • tháng này: 40299
 • Tổng lượt truy cập: 5181617