Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 117/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 4, tờ bản đồ số: 7, địa chỉ: Căn hộ chung cư số 2.21 tầng 3, Cao Ốc B Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 3, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông/ Bà          : NGUYỄN BÍCH HƯỜNG                       Sinh năm        : 1948
CMND số       : 020 757 655  Cấp tại CA TP.HCM          
 1. Ông/ Bà          : NGUYỄN XUÂN ĐÌNH                           Sinh năm        : 1948
CMND số       :  022 325 842  Cấp tại CA TP.HCM         
Cùng thường trú: 2.21 Cao Ốc B Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
 1. Ông/ Bà          : NGUYỄN BÍCH KIM THẠCH   Sinh năm        :  1955
CMND số       : 020 146 866  Cấp tại CA TP.HCM          
Thường trú      : 36/4 Âu cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
            Tất cả là con ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH (có giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 • Ông NGUYỄN ĐỨC NỘI, sinh năm: 1898, chết ngày: 04/05/1977 (Theo giấy chứng tử số: 263, quyển số: 02 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 10, TP.HCM ngày 04/05/1977).
 • Bà NGUYỄN THỊ TÌNH sinh năm: 1920, chết ngày: 18/06/2010 (Theo giấy chứng tử số: 25, quyển số: 01/2010 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 10, TP.HCM ngày 21/06/2010)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 4, tờ bản đồ số: 7, địa chỉ: Căn hộ chung cư số 2.21 tầng 3 cao Ốc B Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, TP.HCM, căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 144524, Số vào sổ cấp GCN: CH00627 do Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 04/03/2015;
 • Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày: 12/03/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH gồm:
- Cha của ông NGUYỄN ĐỨC NỘI tên là NGUYỄN ĐỨC TRUYỀN chết trước ông NGUYỄN ĐỨC NỘI không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
- Mẹ của ông NGUYỄN ĐỨC NỘI tên là BẾ THỊ THẢO chết trước ông NGUYỄN ĐỨC NỘI không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
- Cha của bà NGUYỄN THỊ TÌNH không rõ tên chết trước bà NGUYỄN THỊ TÌNH không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
- Mẹ của bà NGUYỄN THỊ TÌNH không rõ tên chết trước bà NGUYỄN THỊ TÌNH không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
-  Lúc sinh thời ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).           
-  ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH có 03 người con như đã nêu trên.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN XUÂN ĐÌNH, NGUYỄN BÍCH KIM THẠCH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH để lại theo luật định cho bà NGUYỄN BÍCH HƯỜNG.
Bà NGUYỄN BÍCH HƯỜNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN ĐỨC NỘI và bà NGUYỄN THỊ TÌNH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 3, quận 10, Tp. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                               
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 637
 • tháng này: 40361
 • Tổng lượt truy cập: 5181679