Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 495 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 15 tháng  12  năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản gồm:
 1. Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: BK.190, tờ bản đồ số: 3 Hộ 3 Chợ Lớn-Đồng Khánh, địa chỉ: 107B/142 Lầu 1 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP.HCM.
 2. Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 1 phần thửa 07 (thửa đất cũ: BK.190), tờ bản đồ số: 02 (tờ bản đồ cũ: 3 Hộ 3 Chợ Lớn-Đồng Khánh), địa chỉ: 107B/202 (số cũ 107B/202-204) Lầu 2 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP.HCM.
 3. Xe gắn máy nhãn hiệu SUPER DREAM, biển số 52H3-3933.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : LÊ THỊ KIM LAN                        Sinh năm        : 1956
CMND số       : 020 159 178  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 107B/212-214 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP.HCM
            Là vợ ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN (có giấy chứng nhận kết hôn kèm theo)
 1. Bà                   : NGUYEN THI QUYNH CHAU (Nguyễn Thị Quỳnh Châu)
         Sinh năm        : 1982
Hộ chiếu số   : QE349854   cấp tại: CANADA
Cư trú             : Tại CANADA
 1. Ông                 : NGUYỄN ĐÌNH LUÂN               Sinh năm: 1983
CMND số       : 023 786 192              cấp tại: CA TP. Hồ Chí Minh
Thường trú     : 107B/212-214 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP.HCM
Ông NGUYỄN ĐÌNH LUÂN hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho bà NGUYEN THI QUYNH CHAU (Nguyễn Thị Quỳnh Châu) theo Hợp đồng ủy quyền số 021520 ngày 10/12/2014 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận. Ông NGUYỄN ĐÌNH LUÂN cam kết hợp đồng này còn hiệu lực pháp luật.
            Đều là con ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN (có giấy khai sinh kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN sinh năm: 1949, chết ngày 10/11/2014 (Theo giấy chứng tử số 82/2014, quyển số 01/2014 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 5, TP.HCM ngày 10/11/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế gồm:
 1. Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: BK.190, tờ bản đồ số: 3 Hộ 3 Chợ Lớn-Đồng Khánh, địa chỉ: 107B/142 Lầu 1 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP.HCM theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 13170/99 ngày 02/11/1999 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi ngày 22/12/1999.
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất ngày: 16/12/1999.
 1. Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 1 phần thửa 07 (thửa đất cũ: BK.190), tờ bản đồ số: 02 (tờ bản đồ cũ: 3 Hộ 3 Chợ Lớn-Đồng Khánh), địa chỉ: 107B/202 (số cũ 107B/202-204) Lầu 2 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP.HCM theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 2112/2001 ngày 19/02/2001 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi ngày 06/07/2005, ngày 06/02/2007 và ngày 23/11/2007;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất ngày: 15/11/2007;
 • Quyết định cấp số nhà số 3545/QĐ-UB ngày 20/08/2002 do Ủy ban nhân dân Quận 5, TP.HCM cấp.
 1. Xe gắn máy nhãn hiệu SUPER DREAM, biển số 52H3-3933 (Theo Giấy đăng ký mô tô,xe máy số A0462572 do Công an TP.HCM cấp ngày 10/06/1998).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN gồm:
-    Cha của ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN tên là NGUYỄN ĐÌNH CẦU chết trước ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN có giấy chứng tử (có giấy trích lục chứng thư thế vì hộ tịch của ông Chiến, tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết kèm theo).
-     Mẹ của ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN tên là LÊ THỊ THẢO sinh năm 1917 (có giấy trích lục chứng thư thế vì hộ tịch của ông Chiến, tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết kèm theo). Bà LÊ THỊ THẢO có Văn bản từ chối nhận di sản số 021650 ngày 12/12/2014 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận.
-      Lúc sinh thời ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
-      Vợ ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN là bà LÊ THỊ KIM LAN,      Sinh năm:1956 (có giấy kết hôn kèm theo).          
-      Ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN và bà LÊ THỊ KIM LAN có 02 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
   Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN ĐÌNH LUÂN, NGUYEN THI QUYNH CHAU (Nguyễn Thị Quỳnh Châu) (có ông LUÂN làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN để lại theo luật định cho bà LÊ THỊ KIM LAN.
Bà LÊ THỊ KIM LAN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 6, quận 5, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 560
 • tháng này: 40284
 • Tổng lượt truy cập: 5181602