Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Lâm Văn Pháp

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 516 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 79A Nguyễn Phạm Tuân, Phường 9, Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 9, QUẬN 6, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông LÂM VĂN PHÁP để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : VƯƠNG KIM PHỤNG                                        Sinh năm: 1967
CMND số       :  021 675 247 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 79A Nguyễn Phạm Tuân, Phường 9, Quận 6, TP. HCM
            Là vợ của ông LÂM VĂN PHÁP
 1. Họ và tên       : LÂM CẨM TRIỀU                                               Sinh năm: 1988
CMND số       :  024 032 091 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : LÂM THÁI THÀNH                                            Sinh năm: 1991
CMND số       :  024 451 919 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : LÂM THÁI HÒA                                                  Sinh năm: 1999
CMND số       :  025 883 417 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : LÂM VẠN PHÚ                                                    Sinh năm: 2001
 2. Họ và tên       : LÂM VẠN QUÍ                                                     Sinh năm: 2001
Cùng thường trú        : 79A Nguyễn Phạm Tuân, Phường 9, Quận 6, TP. HCM
            Cùng là con của Ông LÂM VĂN PHÁP
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông LÂM VĂN PHÁP.
Bà VƯƠNG KIM PHỤNG hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho con chưa thành niên là LÂM THÁI HÒA, LÂM VẠN PHÚ, LÂM VẠN QUÍ (Có giấy khai sinh kèm theo).
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông LÂM VĂN PHÁP sinh năm 1967, chết ngày 17/3/2013 (Theo giấy chứng tử số 19, quyển số 01/2013 ngày 18/3/2013 của Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 79A Nguyễn Phạm Tuân, Phường 9, Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6751/2008/GCN ngày 23/12/2008; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 19/5/2009 )
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông LÂM VĂN PHÁP không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông LÂM VĂN PHÁP gồm:
 • Cha và mẹ của Ông LÂM VĂN PHÁP chết trước Ông LÂM VĂN PHÁP, không có Giấy chứng tử.
 • Ông LÂM VĂN PHÁP có vợ là bà VƯƠNG KIM PHỤNG.
 • Ông LÂM VĂN PHÁP và bà VƯƠNG KIM PHỤNG có các người con như đã nêu trên.
(Kèm theo Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà VƯƠNG KIM PHỤNG).
Bằng văn bản này, các ông: LÂM CẨM TRIỀU và LÂM THÁI THÀNH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông LÂM VĂN PHÁP để lại theo luật định cho Bà VƯƠNG KIM PHỤNG
Bà VƯƠNG KIM PHỤNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
Bà VƯƠNG KIM PHỤNG đại diện cho con chưa thành niên là: LÂM THÁI HÒA, LÂM VẠN PHÚ, LÂM VẠN QUÍ đồng ý nhận phần tài sản mà các trẻ: LÂM THÁI HÒA, LÂM VẠN PHÚ, LÂM VẠN QUÍ được thừa kế từ Ông LÂM VĂN PHÁP để lại theo luật định
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của là Ông LÂM VĂN PHÁP hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 9, QUẬN 6, TP. HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                               
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 669
 • tháng này: 40393
 • Tổng lượt truy cập: 5181711