Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông LÝ VĂN KHUÊ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:   476  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 66, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: 337/20 Đường Ba Đình, Phường 8, Quận 8, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông LÝ VĂN KHUÊ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : LÊ THỊ TƯƠI                               Sinh năm: 1943
        CMND số       : 020 986 165   Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
Thường trú     : 337/20 Ba Đình, Phường 8, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.
            Là vợ ông LÝ VĂN KHUÊ (có giấy khai sinh con kèm theo)
Bà LÊ THỊ TƯƠI có mời người làm chứng là ông PHẠM VĂN TÀU, sinh năm: 1991, CMND số 215 162 354 cấp tại CA Tỉnh Bình Định, thường trú: Nhơn Hạnh, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định. Bà LÊ THỊ TƯƠI và ông PHẠM VĂN TÀU cam kết người làm chứng có đủ điều kiện theo luật định.
 1. Ông                 : LÝ KIM TÙNG                             Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 986 197   Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
 1. Bà                   : LÝ THỊ KIM LOAN                    Sinh năm: 1969
CMND số       : 022 333 736   Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
 1. Bà                   : LÝ THỊ KIM HỒNG                    Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 555 717               Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
 1. Ông                 : LÝ KIM LONG                             Sinh năm: 1971
CMND số       : 022 556 044   Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
 1. Ông                 : LÝ KIM BÌNH                              Sinh năm: 1974
CMND số       : 022 677 902  Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
 1. Bà                   : LÝ THỊ KIM THANH                 Sinh năm: 1962
CMND số       : 020 986 166              Cấp tại CA TP. Hồ Chí Minh
Cùng thường trú: 337/20 Ba Đình, Phường 8, Quận 8, TP.HCM
 1. Ông                 : LÝ KIM HÙNG                             Sinh năm: 1967
     CMND số       : 310 545 778  Cấp tại CA Tỉnh Tiền Giang
      Thường trú     : 87A Ô 1 Khu 1, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
            Tất cả đều là con ông LÝ VĂN KHUÊ (có giấy khai sinh kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của LÝ VĂN KHUÊ.
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN hành động nhân danh cá nhận và đại diện cho các ông, bà: LÝ KIM TÙNG, LÝ THỊ KIM LOAN, LÝ THỊ KIM HỒNG, LÝ KIM LONG, LÝ KIM BÌNH, LÝ THỊ KIM THANH và ông LÝ KIM HÙNG theo hợp đồng ủy quyền số 006109 ngày 22/04/2014 và hợp đồng ủy quyền số 006108 ngày 22/04/2014 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông LÝ VĂN KHUÊ sinh năm: 1940, chết ngày 07/03/2006 (Theo giấy chứng tử ngày 07/03/2014 do Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP.HCM cấp).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 66, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: 337/20 Đường Ba Đình, Phường 8, Quận 8, TP.HCM theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 575230, số vào sổ cấp GCN: CH00812 ngày 06/11/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 8, TP.HCM cấp;
 • Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày: 20/11/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông LÝ VĂN KHUÊ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông LÝ VĂN KHUÊ gồm:
-  Cha của ông LÝ VĂN KHUÊ tên là LÝ VĂN TÁM chết trước ông LÝ VĂN KHUÊ không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
-  Mẹ của ông LÝ VĂN KHUÊ tên là NGUYỂN THỊ NAM chết trước ông LÝ VĂN KHUÊ không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
-  Vợ ông LÝ VĂN KHUÊ là bà LÊ THỊ TƯƠI, Sinh năm: 1943 (có giấy khai sinh con kèm theo).
-  Lúc sinh thời ông LÝ VĂN KHUÊ không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo)        
-  Ông LÝ VĂN KHUÊ và bà LÊ THỊ TƯƠI có 07 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
  Bằng văn bản này, các ông, bà: LÝ KIM TÙNG, LÝ THỊ KIM LOAN, LÝ THỊ KIM HỒNG, LÝ KIM LONG, LÝ KIM BÌNH, LÝ THỊ KIM THANH và ông LÝ KIM HÙNG (có bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông LÝ VĂN KHUÊ để lại theo luật định cho bà LÊ THỊ TƯƠI.
Bà LÊ THỊ TƯƠI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông LÝ VĂN KHUÊ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 8, quận 8, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 535
 • tháng này: 40259
 • Tổng lượt truy cập: 5181577