Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông LÊ TRỌNG THƯỞNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 149/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Trọng Thưởng tại thửa đất số: 335, tờ bản đồ số: 8, Địa chỉ: 32/1 Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, Tp. HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông LÊ TRỌNG THƯỞNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : KIỀU KIM GƯƠNG                                Sinh năm: 1944
CMND số       : 020 560 883 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 32/1 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
            Là  vợ ông Lê Trọng Thưởng
 1. Bà                   : LÊ THỊ KIỀU OANH                              Sinh năm: 1967
CMND số       : 022 155 513 cấp tại CA Tp.HCM             
 1. Ông                 : LÊ DUY THẠCH                                      Sinh năm: 1968
CMND số       : 022 100 029 cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Ông                 : LÊ DUY THƯỢNG                                  Sinh năm: 1974
CMND số       : 022 776 559 cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Bà                   : LÊ THỊ QUỲNH GIAO                           Sinh năm: 1977
CMND số       : 022 996 313 cấp tại CA Tp.HCM           
Cùng thường trú: 32/1 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
 1. Ông                 : LÊ DUY THIỆN                                        Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 777 033 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 453/13 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
            Cùng là con ông Lê Trọng Thưởng
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lê Trọng Thưởng.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông LÊ TRỌNG THƯỞNG (Sinh năm 1932) chết ngày 24/03/1997. (Theo giấy chứng tử số 19/97, Quyển số 01 do UBND Phường 5, Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 25/03/1997). Nơi thường trú cuối cùng: 32/1 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Trọng Thưởng tại thửa đất số: 335, tờ bản đồ số: 8, Địa chỉ: 32/1 Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, Tp. HCM, theo giấy chưng nhận số: BX 354145, Số vào sổ cấp GCN: CH 14104/GCN do UBND Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 07/04/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Trọng Thưởng không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Thưởng gồm:
 • Cha của ông Lê Trọng Thưởng tên là Lê Hoàng Đô chết trước ông Thưởng không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Mẹ của ông Lê Trọng Thưởng tên là Trần Thị Đặng chết trước ông Thưởng không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Vợ ông Lê Trọng Thưởng là bà KIỀU KIM GƯƠNG, Sinh năm: 1944.           
 • Ông Lê Trọng Thưởng có 05 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, các ông, bà: LÊ THỊ KIỀU OANH, LÊ DUY THẠCH, LÊ DUY THƯỢNG, LÊ DUY THIỆN, LÊ THỊ QUỲNH GIAO tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản do ông Lê Trọng Thưởng để lại theo luật định cho bà KIỀU KIM GƯƠNG. Bà KIỀU KIM GƯƠNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Lê Trọng Thưởng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 3, Tp.HCM, trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 506
 • tháng này: 40230
 • Tổng lượt truy cập: 5181548