Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Hồ Tá Tý

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  461 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  20 tháng 11 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 384/48A Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP HCM
 Kính gửi: UBND PHƯỜNG 16, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Hồ Tá Tý để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LANG                                          Sinh năm: 1938
CMND số       : 020 122 090 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 384/48A Đoàn Văn Bơ, P. 16, Q. 4, TP HCM.
            Là vợ của ông Hồ Tá Tý.
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG                   Sinh năm: 1966
CMND số       : 021 593 952 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 384/48A Đoàn Văn Bơ, P. 16, Q. 4, TP HCM.
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ THANH DUNG              Sinh năm: 1969
CMND số       : 022 145 196 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 47/AA6 Nguyễn Văn Đậu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN ANH TUẤN                                         Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 780 688 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 384/48A Đoàn Văn Bơ, P. 16, Q. 4, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN ANH KIỆT                                          Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 780 689 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 384/48A Đoàn Văn Bơ, P. 16, Q. 4, TP HCM.
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ THANH NGA                             Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 490 410 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 384/48A Đoàn Văn Bơ, P. 16, Q. 4, TP HCM.
 1. Bà                   : HỒ THỊ THANH THÚY                         Sinh năm: 1975
CMND số       : 022 784 176 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 119B/64 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Q. 8, TP HCM.
Đều là con của ông Hồ Tá Tý.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Hồ Tá Tý.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Hồ Tá Tý sinh năm 1928, chết ngày 25/01/2009 theo Giấy chứng tử số 13, quyển số 01/2009, đăng ký ngày 25/01/2009 tại Ủy ban nhân dân phường 16, quận 4, TP HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 384/48A Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1717/SXD do Sở xây dựng TP HCM cấp ngày 03/03/2004;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 30/03/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Hồ Tá Tý không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Hồ Tá Tý gồm:
- Cha của ông Hồ Tá Tý là ông Hồ Tá Lân. Mẹ của ông Hồ Tá Tý là bà Đặng Thị Mao. Ông Hồ Tá Lân và bà Đặng Thị Mao đều chết trước ông Hồ Tá Tý và không có giấy chứng tử. (Có giấy cam kết)
- Vợ của ông Hồ Tá Tý là bà Nguyễn Thị Lang. (Có giấy cam kết)
- Ông Hồ Tá Tý có các người con như đã nêu trên. (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ LANG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Hồ Tá Tý để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG, bà NGUYỄN THỊ THANH DUNG, ông NGUYỄN ANH TUẤN, ông NGUYỄN ANH KIỆT, bà NGUYỄN THỊ THANH NGA và bà HỒ THỊ THANH THÚY.
Bà NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG, bà NGUYỄN THỊ THANH DUNG, ông NGUYỄN ANH TUẤN, ông NGUYỄN ANH KIỆT, bà NGUYỄN THỊ THANH NGA và bà HỒ THỊ THANH THÚY ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do bà NGUYỄN THỊ LANG tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Hồ Tá Tý hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 16, quận 4, TP HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 562
 • tháng này: 40286
 • Tổng lượt truy cập: 5181604