Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông HUỲNH VĂN TẦN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  34 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Huỳnh Văn Tần tại địa chỉ: 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 6, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông HUỲNH VĂN TẦN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : TRẦN THỊ LANG                                                Sinh năm: 1934
CMND số       : 020 587 205 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM
            Là  vợ ông Huỳnh Văn Tần.
 1. Bà                   : HUỲNH THỊ NGỌC                                            Sinh năm: 1954
CMND số       : 020 587 391 Cấp tại CA Tp.HCM            
Thường trú     : 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM
 1. Bà                   : HUỲNH THỊ TÁNH                                             Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 578 392 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 19 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp.HCM
            Cùng là con ông Huỳnh Văn Tần.
 1. Bà                   : LẠI THỊ CHÓT                                                    Sinh năm: 1958
CMND số       : 020 587 261 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM
            Là  vợ ông Huỳnh Văn Tâm và là con dâu ông Huỳnh Văn Tần.
 1. Ông                 : HUỲNH VĂN MINH                                           Sinh năm: 1978
CMND số       : 023 251 141 Cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Ông                 : HUỲNH VĂN TRUNG                                        Sinh năm: 1979
CMND số       : 023 258 492 Cấp tại CA Tp.HCM
 1. Bà                   : HUỲNH THỊ MINH LOAN                                Sinh năm: 1982
CMND số       : 023 525 769 Cấp tại CA Tp.HCM 
 1. Bà                   : HUỲNH THỊ MINH HỒNG                               Sinh năm: 1987
CMND số       : 024 342 506 Cấp tại CA Tp.HCM
 1. Bà                   : HUỲNH THỊ HỒNG THẮM                              Sinh năm: 1990
CMND số       : 024 317 327 Cấp tại CA Tp.HCM            
Cùng thường trú        : 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM
Cùng là con ông Huỳnh Văn Tâm và là cháu nội ông Huỳnh Văn Tần
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Huỳnh Văn Tần.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HUỲNH VĂN TẦN (Sinh năm 1925) chết ngày 27/01/2006 (Theo giấy chứng tử số 10, Quyển số: 01/2006, đăng ký tại UBND Phường 8, Quận 6, Tp.HCM ngày 28/01/2006). Nơi thường trú cuối cùng: 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Huỳnh Văn Tần tại địa chỉ: 994 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 5442/2008/GCN do UBND Quận 6, Tp.HCM cấp ngày 21/11/2008.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận phần di sản thừa kế của ông NGUYỄN VĂN TẦN (Chết năm: 2006):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Huỳnh Văn Tần không để lại Di chúc.
Những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Tần gồm:
 • Cha Mẹ của ông Huỳnh Văn Tần không rõ họ tên chết trước ông Tần từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản)                     
 • Vợ ông Huỳnh Văn Tần là bà TRẦN THỊ LANG, Sinh năm: 1934.    
 • Ông Huỳnh Văn Tần có 03 người con gồm: HUỲNH THỊ NGỌC, HUỲNH VĂN TÂM, HUỲNH THỊ TÁNH (Có giấy khai sinh).
 • Như vậy, những người được thừa kế phần di sản do ông Huỳnh Văn Tần để lại gồm: TRẦN THỊ LANG, HUỲNH THỊ NGỌC, HUỲNH VĂN TÂM, HUỲNH THỊ TÁNH.
 1. Khai nhận phần di sản thừa kế của ông NGUYỄN VĂN TÂM - Chết năm: 2010 (Phần ông Tâm được thừa kế từ cha – ông Huỳnh Văn Tần):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Huỳnh Văn Tâm không để lại Di chúc.
Những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Tâm gồm:
 • Cha của ông Huỳnh Văn Tâm là ông HUỲNH VĂN TẦN, Chết năm: 2006 (Có giấy chứng tử) 
 • Mẹ của ông Huỳnh Văn Tâm là bà TRẦN THỊ LANG, Sinh năm: 1934.
 • Vợ ông Huỳnh Văn Tâm là bà LẠI THỊ CHÓT, Sinh năm: 1958.       
 • Ông Huỳnh Văn Tâm có 05 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
 • Như vậy, những người được thừa kế phần di sản do ông Huỳnh Văn Tâm để lại gồm: TRẦN THỊ LANG, LẠI THỊ CHÓT, HUỲNH VĂN MINH, HUỲNH VĂN TRUNG, HUỲNH THỊ MINH LOAN, HUỲNH THỊ MINH HỒNG, HUỲNH THỊ HỒNG THẮM.
 
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN THỊ LANG, HUỲNH THỊ NGỌC, HUỲNH THỊ TÁNH, LẠI THỊ CHÓT, HUỲNH VĂN TRUNG, HUỲNH THỊ MINH LOAN, HUỲNH THỊ MINH HỒNG, HUỲNH THỊ HỒNG THẮM tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Huỳnh Văn Tần và ông Huỳnh Văn Tâm để lại theo luật định cho ông HUỲNH VĂN MINH. Ông HUỲNH VĂN MINH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Huỳnh Văn Tần và ông Huỳnh Văn Tâm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 6, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 676
 • tháng này: 40400
 • Tổng lượt truy cập: 5181718