Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông HỒNG LONG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:     170 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 13   tháng  5 năm 2015
   
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số BK.300 tờ bản đồ số 8 Hộ 4 Chợ Lớn-AĐ địa chỉ 59O Cư xá Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 8 , QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông HỒNG LONG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                               : NGUYỄN THỊ NĂM                                Năm sinh : 1952
CMND số                   : 020 764 284    cấp tại CA.Tp.HCM
Hộ khẩu thường trú  : 302/6 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
            Là  vợ  ông HỒNG LONG
 1. Họ tên                                    : HỒNG THỊ ĐOAN TRANG         Năm sinh : 1974
CMND số                   : 022 675 455   cấp tại CA.Tp.HCM 
Hộ khẩu thường trú  : 302/6 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
 1. Họ tên                                    : HỒNG ĐỨC THẮNG                    Năm sinh : 1976
CMND số                   : 023 062 031 cấp tại CA.Tp.HCM    
Hộ khẩu thường trú  : 302/6 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
 1. Họ tên                                    : HỒNG BÍCH LOAN                      Năm sinh : 1978 
CMND số                   : 023 067 003    cấp tại CA.Tp.HCM 
Hộ khẩu thường trú  : 302/6 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
            Là con ông HỒNG LONG
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông HỒNG LONG
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HỒNG LONG (sinh năm 1942) chết ngày 10/4/2012 (Theo giấy chứng tử số 22 Quyển số 01/2012 do UBND phường 8, quận 10, Tp.HCM cấp ngày 12/4/2012).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số BK.300 tờ bản đồ số 8 Hộ 4 Chợ Lớn-AĐ địa chỉ 59O Cư xá Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM theo giấy chứng nhận  quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 11579/99 do UBND TPHCM cấp ngày 01/10/1999; tờ khai lệ phí trước bạ ngày 02/8/1999.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông HỒNG LONG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông HỒNG LONG gồm:
- Cha của ông HỒNG LONG  không rõ tên chết trước ông HỒNG LONG, không có giấy chứng tử.
- Mẹ của ông HỒNG LONG không rõ tên chết trước ông HỒNG LONG, không có giấy chứng tử.
- Vợ ông HỒNG LONG là  NGUYỄN THỊ NĂM           Sinh năm: 1952       
- Ông HỒNG LONG và Bà NGUYỄN THỊ NĂM có các người con như đã nêu trên
(có Giấy khai sinh, Giấy cam kết, tờ tường trình quan hệ nhân thân)
Bằng văn bản này, các ông, bà: HỒNG THỊ ĐOAN TRANG; HỒNG ĐỨC THẮNG; HỒNG BÍCH LOAN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông HỒNG LONG để lại theo luật định cho Bà NGUYỄN THỊ NĂM.
NGUYỄN THỊ NĂM  ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của (người để lại di sản) hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 8, quận 10  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                   VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                            
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 509
 • tháng này: 40233
 • Tổng lượt truy cập: 5181551