Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Đặng Đức

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 502/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông ĐẶNG ĐỨC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
           
 1. Bà                   : MAI THỊ ĐỊNH                                                    Sinh năm: 1942
CMND số       : 020 83 659 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
Là  vợ ông ĐẶNG ĐỨC.
 1. Ông                 : ĐẶNG NGỌC LỢI                                               Sinh năm: 1963
CMND số       : 022 235 568 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
 1. Bà                   : ĐẶNG NGỌC PHƯỢNG                                    Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 471 718 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
 1. Bà                   : ĐẶNG THỊ NGỌC HƯƠNG                              Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 823 376 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
 1. Ông                 : ĐẶNG NGỌC TÀI                                                Sinh năm: 1967
CMND số       : 022 235 569 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
 1. Bà                   : ĐẶNG THỊ PHƯƠNG     Sinh năm: 1965, chết năm 2013.
Bà Phương không đăng ký kết hôn với bất kỳ ai, nhứng có 01 người con ngoài giá thú là: Ông ĐẶNG HOÀN PHÚC, sinh năm 1985.
            Là con và cháu ông ĐẶNG ĐỨC.
            Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông ĐẶNG ĐỨC.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông ĐẶNG ĐỨC Sinh năm: 1937 chết ngày 01/8/1981, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết 774/23A Điện Biên Phủ, P. 13, Q. 10, Tp. HCM (Giấy chứng tử số 16, Quyển số: 01, đăng ký ngày 10/8/1981 tại UBND Phường 10, Quận 10, Tp.HCM).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Phần quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 550/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 757/04 do UBND Q.10, Tp. HCM cấp ngày 12/5/2014..
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông ĐẶNG ĐỨC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông ĐẶNG ĐỨC gồm:
 • Cha của ông ĐẶNG ĐỨC tên là ĐẶNG CHI, chết trước năm 1975 không có giấy chứng tử (có tờ tường trình quan hệ nhân thân và cam kết kèm theo).
 • Mẹ của ông ĐẶNG ĐỨC không nhớ tên, chết trước năm 1975 không có giấy chứng tử (có tờ tường trình quan hệ nhân thân và cam kết kèm theo).
 • Vợ ông ĐẶNG ĐỨC là MAI THỊ ĐỊNH, Sinh năm: 1942
 • Ông ĐẶNG ĐỨC và bà MAI THỊ ĐỊNH có các người con như đã nêu trên
Bằng văn bản này, bà: MAI THỊ ĐỊNH, ĐẶNG NGỌC PHƯỢNG, ĐẶNG THỊ NGỌC HƯƠNG, ĐẶNG NGỌC TÀI, ĐẶNG HOÀNG PHÚC tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông ĐẶNG ĐỨC để lại theo luật định cho ông ĐẶNG NGỌC LỢI. Ông ĐẶNG NGỌC LỢI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông ĐẶNG ĐỨC để lại theo luật định hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 10, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 705
 • tháng này: 40429
 • Tổng lượt truy cập: 5181747