Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Đặng Công Thành

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 513 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 22 tháng 12  năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản thừa kế là Phần quyền của ông Đặng Công Thành đối với các tài sản sau:
 1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 318/285/19 Phạm Văn Hai, P. 5, Q. Tân Bình, TP HCM
 2. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 358/16/23 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, TP HCM
 3. Xe ô tô nhãn hiệu: SUZUKI; biển số: 54Y-5982
 4. Số tiền gửi và lãi suất của Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số PK 0334729, số tài khoản nhóm 199010023369272, số tài khoản chi tiết 124010070071966 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
 5. Chứng chỉ tiền gửi ghi danh số VE 0313010, số tài khoản nhóm 199010023369272, số tài khoản chi tiết 162010000364821 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 10, QUẬN 03, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đặng Công Thành để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ BÊ (BE NGUYEN)                    Sinh năm: 1940
Hộ chiếu số   : 476316006 do Hoa Kỳ cấp
Cư trú tại        : Hoa Kỳ
Là mẹ của ông Đặng Công Thành.
Bà NGUYỄN THỊ BÊ (BE NGUYEN) có người đại diện theo ủy quyền là:
Bà                   : ĐẶNG THỊ THANH PHƯỢNG                         Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 558 842 Cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 358/16/23 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.03, Tp.HCM
 1. Bà                   : ĐẶNG TRẦN THỊ THÚY ANH             Sinh năm: 1978
CMND số       : 022 998 398 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 358/16/23 Cách Mạng Tháng 8, P. 10, Q. 3, TP HCM.
            Là con của ông Đặng Công Thành và bà Trần Kim Lan.
 1. Bà                   : ĐẶNG PHẠM THU NGUYỆT                           Sinh năm: 1989
CMND số       : 024 291 519 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 75/11/22 Trần Văn Đang, P. 9, Q. 3, TP HCM.
Là con của ông Đặng Công Thành và bà Phạm Thị Thanh.
 1. Ông                 : ĐẶNG QUỐC LONG                                           Sinh năm: 1989
CMND số       : 024 352 414 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 202/47/18/5 Phạm Văn Hai, P. 5, Q. Tân Bình, TP HCM.
            Là con ông Đặng Công Thành và bà Lê Thị Lan.            
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đặng Công Thành.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Đặng Công Thành sinh năm 1957, chết ngày 12/08/2014 theo Giấy chứng tử số 44, quyển số 01/2014 do UBND P. 10, Q. 3, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền của ông Đặng Công Thành đối với các tài sản sau:
 1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 318/285/19 Phạm Văn Hai, P. 5, Q. Tân Bình, TP HCM theo :
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 303/2003 do UBND Q. Tân Bình, TP HCM cấp ngày 23/01/2003;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 17/08/2007.
 1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 358/16/23 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, TP HCM theo :
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1139/2007/GCN do UBND Q. 3, TP HCM cấp ngày 01/08/2007;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 17/08/2007.
 1. Xe ô tô nhãn hiệu: SUZUKI; biển số: 54Y-5982; loại xe: tải thùng kín; màu sơn: xanh; số máy: F10A-ID704414; số khung: RLSEDA21T8V100640 theo Giấy đăng ký xe ô tô do Phòng cảnh sát giao thông – Công an TP HCM cấp ngày 28/04/2010; đăng ký lần đầu ngày 04/08/2008.
 2. Số tiền gửi và lãi suất của Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số PK 0334729, số tài khoản nhóm 199010023369272, số tài khoản chi tiết 124010070071966 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
 3. Chứng chỉ tiền gửi ghi danh số VE 0313010, số tài khoản nhóm 199010023369272, số tài khoản chi tiết 162010000364821 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đặng Công Thành không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đặng Công Thành gồm:
- Cha của ông Đặng Công Thành là ông Đặng Văn Nhiêm. Ông Đặng Văn Nhiêm đã chết trước ông Đặng Công Thành và không có giấy chứng tử (Có giấy cam kết).
- Mẹ của ông Đặng Công Thành là bà Nguyễn Thị Bê (Be Nguyen). Bà Nguyễn Thị Bê (Be Nguyen) hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.
- Người vợ đầu tiên của ông Đặng Công Thành là bà Trần Kim Lan. Đến năm 1983, ông Đặng Công Thành và bà Trần Kim Lan ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 92/CNTL ngày 10/08/1983 của Tòa án nhân dân Quận 3 TP HCM. Ông Đặng Công Thành và bà Trần Kim Lan có một người con chung là bà Đặng Trần Thị Thúy Anh. (Có giấy khai sinh kèm theo)
- Người vợ thứ hai của ông Đặng Công Thành là bà Phạm Thị Thanh. Đến năm 1997, ông Đặng Công Thành và bà Phạm Thị Thanh ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 158/CNTL ngày 28/08/1997 của Tòa án nhân dân Quận 3 TP HCM. Ông Đặng Công Thành và bà Phạm Thị Thanh có một người con chung là bà Đặng Phạm Thu Nguyệt. (Có giấy khai sinh kèm theo)
- Sau khi ly hôn năm 1997 đến khi qua đời, ông Đặng Công Thành sống độc thân, không đăng ký kết hôn hay chung sống với ai như vợ chồng (Có giấy cam kết kèm theo).
- Ông Đặng Công Thành có một người con ngoài giá thú với bà Lê Thị Lan là ông Đặng Quốc Long. (Có giấy khai sinh và giấy cam kết kèm theo).
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Đặng Công Thành để lại là bà Nguyễn Thị Bê (Be Nguyen), bà Đặng Trần Thị Thúy Anh, bà Đặng Phạm Thu Nguyệt ông Đặng Quốc Long.
Bằng văn bản này, bà Nguyễn Thị Bê - Be Nguyen (có người đại diện theo ủy quyền là bà Đặng Thị Thanh Phượng), bà Đặng Trần Thị Thúy Anh, bà Đặng Phạm Thu Nguyệt ông Đặng Quốc Long đồng ý thỏa thuận phân chia phần di sản do ông Đặng Công Thành để lại như sau:
Đối với Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 318/285/19 Phạm Văn Hai, P. 5, Q. Tân Bình, TP HCM: bà Nguyễn Thị Bê - Be Nguyen, bà Đặng Trần Thị Thúy Anh và bà Đặng Phạm Thu Nguyệt tự nguyện tặng cho phần tài sản mình được thừa kế từ ông Đặng Công Thành cho ông Đặng Quốc Long.
Đối với Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 358/16/23 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, TP HCM và Xe ô tô nhãn hiệu: SUZUKI; biển số: 54Y-5982: bà Nguyễn Thị Bê - Be Nguyen, bà Đặng Phạm Thu Nguyệt ông Đặng Quốc Long tự nguyện tặng cho phần tài sản mình được thừa kế từ ông Đặng Công Thành cho bà Đặng Trần Thị Thúy Anh.
Đối với Số tiền gửi và lãi suất của Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số PK 0334729, số tài khoản nhóm 199010023369272, số tài khoản chi tiết 124010070071966 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Chứng chỉ tiền gửi ghi danh số VE 0313010, số tài khoản nhóm 199010023369272, số tài khoản chi tiết 162010000364821 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): bà Nguyễn Thị Bê - Be Nguyen tự nguyện tặng cho phần tài sản mình được thừa kế từ ông Đặng Công Thành cho bà Đặng Trần Thị Thúy Anh.
Bà Đặng Trần Thị Thúy Anh, Bà Đặng Phạm Thu Nguyệt ông Đặng Quốc Long đồng ý nhận phần tài sản mình được thừa kế như đã nêu trên.
 
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đặng Công Thành hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 10, quận 03 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 15
 • Hôm nay: 655
 • tháng này: 40379
 • Tổng lượt truy cập: 5181697