Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 70 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: 500/117/15 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 16, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LAN                                             Sinh năm: 1957
CMND số       : 021 123 952 cấp tại CA Tp.HCM
            Là  vợ ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT
 1. Ông                 : ĐỒNG QUỐC DŨNG                                           Sinh năm: 1981
CMND số       : 023 297 978 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Bà                   : ĐỒNG NHƯ THỦY                                              Sinh năm: 1983
CMND số       : 023 298 499 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐỒNG QUỐC TRƯỜNG                                    Sinh năm: 1985
CMND số       : 023 758 907 cấp tại CA Tp.HCM           
 1. Bà                   : ĐỒNG THỊ MỸ CHÂU                                       Sinh năm: 1987
CMND số       : 023 758 893 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐỒNG QUỐC TUẤN                                           Sinh năm: 1989
CMND số       : 024 315 213 cấp tại CA Tp.HCM             
            Cùng là con ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT
Cùng thường trú        : 500/117/15 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Tp.HCM
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT (sinh năm 1958) chết ngày 23/11/1999 (Theo giấy chứng tử số 81, quyển số 01/1999 do UBND Phường 16, Quận 4, TP.HCM cấp ngày 09/12/1999).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: 500/117/15 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 059282, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00050 do UBND Quận 4 Tp.HCM cấp ngày 19/3/2010; trước bạ ngày 22/3/2010.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT gồm:
- Cha của ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT không nhớ họ tên, đã chết trước ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT, không có giấy chứng tử.
- Mẹ của ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT không nhớ họ tên, đã chết trước ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT, không có giấy chứng tử.
- Vợ ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT là  NGUYỄN THỊ LAN    Sinh năm: 1957
- Ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT có các người con như đã nêu trên
Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐỒNG QUỐC DŨNG, ĐỒNG NHƯ THỦY, ĐỒNG QUỐC TRƯỜNG, ĐỒNG THỊ MỸ CHÂU, ĐỒNG QUỐC TUẤN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ LAN.
Bà NGUYỄN THỊ LAN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông ĐỒNG VĂN ĐOẠT hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 4, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 765
 • tháng này: 40489
 • Tổng lượt truy cập: 5181807