Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông ĐỖ KHÁNH THUẬN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 526 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 10, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông ĐỖ KHÁNH THUẬN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1) Bà               : TÔ MUỘI                                      Sinh năm: 1958
CMND số       : 021 822 769 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
Là vợ ông ĐỖ KHÁNH THUẬN.
2) Bà               : ĐỖ DIỆN BỬU                             Sinh năm: 1991
CMND số       : 024 461 008 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
3) Ông            : ĐỖ THỦY TĂNG                         Sinh năm: 1987
CMND số       : 024 550 982 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
4) Ông            : ĐỖ NGÂN HIÊM                         Sinh năm: 1984
CMND số       : 024 261 643 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
5) Bà               : ĐỖ DIỆU NHƯ                            Sinh năm: 1977
CMND số       : 023 022 145 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
6) Bà               : ĐỖ SỞ LÂM                                 Sinh năm: 1997
CMND số       : 025 901 890 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM
Là con ông ĐỖ KHÁNH THUẬN.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông ĐỖ KHÁNH THUẬN
 
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông ĐỖ KHÁNH THUẬN sinh năm 1954, chết ngày 02/04/2014, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 70 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8. (Theo giấy chứng tử số 35 quyền số 01/2014, đăng ký ngày 07/04/2014 tại UBND P. 10, Q. 8, TP HCM)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 71 Nguyễn Duy, P. 10, Q. 8, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số hồ sơ gốc số 59357/2000 do UBND TP HCM cấp ngày 09/06/2000, đăng ký thay đổi ngày 16/8/2000; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 09/08/2000.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông ĐỖ KHÁNH THUẬN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông ĐỖ KHÁNH THUẬN gồm:
- Cha của ông ĐỖ KHÁNH THUẬN tên là ĐỖ VĂN HỚN, chết năm 1985. (Có giấy chứng tử)
- Mẹ của ông ĐỖ KHÁNH THUẬN tên là TRỊNH TÚ KIỀU chết năm 2005. (Có giấy chứng tử)
- Vợ ông ĐỖ KHÁNH THUẬN là TÔ MUỘI Sinh năm: 1958    
- Ông ĐỖ KHÁNH THUẬN và bà TÔ MUỘI có các người con như đã nêu trên
Bằng văn bản này, các ông, bà: TÔ MUỘI, ĐỖ DIỆN BỬU, ĐỖ THỦY TĂNG, ĐỖ NGÂN HIÊM tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông ĐỖ KHÁNH THUẬN để lại theo luật định cho bà ĐỖ ĐIỆU NHƯ.
Riêng phần di sản bà ĐỖ SỞ LÂM chưa đủ tuổi thành niên, có mẹ là bà TÔ MUỘI làm đại diện theo pháp luật đồng ý bán phần di sản mà bà LÂM được hưởng cho bà ĐỖ DIỆU NHƯ với giá 20 (hai mươi) triệu đồng. Bà MUỘI cam kết sẽ dùng số tiền trên để nuôi dạy bà LÂM ăn học đến tuổi thành niên.      
Bà ĐỖ DIỆU NHƯ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng, nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên và đồng ý mua phần di sản thừa kế mà bà ĐỖ SỞ LÂM bán nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông ĐỖ KHÁNH THUẬN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 10, quận 8, TP HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
  • Như trên;                                              
  • Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 741
  • tháng này: 40465
  • Tổng lượt truy cập: 5181783