Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông CHỀ A SÁM, bà VÒNG SỲ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 63 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:  Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM (số cũ: 398 Âu  Cơ, P. 19, Q. Tân Bình, Tp HCM)
Kính gửi: UBND P. PHÚ TRUNG, Q. TÂN PHÚ, TP HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông CHỀ A SÁM, bà VÒNG SỲ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : CHỀ A SY                           Sinh năm        : 1956
CMND số       : 024 240 857 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
 1. Bà                   : CHỀ A MÙI             Sinh năm        : 1943
CMND số       : 270 544 981 cấp tại CA Đồng Nai           
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
 1. Bà                   : CHỀ NHỤC MÚI                Sinh năm        : 1963
CMND số       : 270 544 552 cấp tại CA Đồng Nai         
Thường trú     : Tân Thành, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai
 1. Ông                 : CHỀ A MỘC sinh năm: 1953, chết năm: 2012
Ông CHỀ A MỘC có vợ là:
4.1) Bà                   : CHỀNH A LỘC                  Sinh năm        : 1953
        CMND số       : 273 385 027 cấp tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
        Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
Các con của ông CHỀ A MỘC gồm:
   4.2) Bà                   : CHỀ NGỌC LAN               Sinh năm        : 1978
        CMND số       : 025 400 083 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
   4.3) Ông                : CHỀ NGỌC SINH              Sinh năm        : 1981
        CMND số       : 273 079 709 cấp tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
   4.4) Bà                   : CHỀ NGỌC PHƯỢNG      Sinh năm        : 1984
        CMND số       : 025 274 733 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
   4.5) Bà                   : CHỀ NGỌC PHÚ                Sinh năm        : 1986
        CMND số       : 024 579 137 cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
   4.6) Bà                   : CHỀ NGỌC VÂN               Sinh năm        : 1990
        Hộ chiếu số   : B5177455 (CMND số 024359236)
Thường trú     : 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM
   4.7) Ông                : CHỀ NGỌC HỮU               Sinh năm: 1987, chết năm 2010, trước khi chết sống độc thân.
 1. Ông                 : CHỀ A LỤC sinh năm: 1958, chết năm: 1994
Ông CHỀ A LỤC có vợ là:
   5.1) Bà                   : TSẦN A LẦU                      Sinh năm        : 1953
        CMND số       : 270 544 553 cấp tại CA Đồng Nai
Thường trú     :  Ấp 5 Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Các con của ông CHỀ A LỤC gồm:
   5.2) Ông                : CHỀ KHIÊM NAM            Sinh năm        : 1986
        CMND số       : 271 616 512 cấp tại CA Đồng Nai
Thường trú     :  Ấp 5 Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
   5.3) Bà                   : CHỀ NGŨ MAI                   Sinh năm        : 1988
        CMND số       : 271 993 105 cấp tại CA Đồng Nai
Thường trú     :  Ấp 5 Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
   5.3) Ông                : CHỀ HỶ PHÁT                   Sinh năm        : 1992
        CMND số       : 272 230 091 cấp tại CA Đồng Nai
Thường trú     :  Ấp 5 Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
5.4) Bà                   : HSIEH ERH MEI (CHỀ NHI MAI)           Sinh năm        : 1983
        Hộ chiếu số   : 302014731 cấp tại Trung Quốc
Cư trú             : Trung Quốc
5.5) Bà                   : HSIEH TZU MEI (CHỀ TỪ MAI)            Sinh năm        : 1985
        Hộ chiếu số   : 308975040 cấp tại Trung Quốc
Cư trú             : Trung Quốc
Là các con và cháu ông CHỀ A SÁM, bà VÒNG SỲ.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông CHỀ A SÁM, bà VÒNG SỲ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông CHỀ A SÁM sinh năm 1924, chết năm 1984, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Ấp 5 xã Nhân Nghĩa, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. (Theo Giấy chứng tử số 05/1997, đăng ký ngày 24/02/1997 tại UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
 2. Bà VÒNG SỲ sinh năm 1925, chết năm 2011, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM. (Theo giấy chứng tử số 25/2011, đăng ký ngày 03/03/2011 tại UBND P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM).
 3. Ông CHỀ A MỘC sinh năm 1953, chết năm 2012, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Thôn Sông Xoài 1, Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. (Theo giấy chứng tử số 11, đăng ký ngày 18/05/2012 tại UBND xã Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu).
 4. Ông CHỀ A LỤC sinh năm 1958, chết năm 1994, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu 5, Nhân Nghĩa, Long Khánh, Đồng Nai. (Theo giấy chứng số 01/94, đăng ký ngày 27/09/1994 tại UBND xã Nhân Nghĩa, Long Khánh, Đồng Nai)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là:
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM (số cũ: 398 Âu  Cơ, P. 19, Q. Tân Bình, Tp HCM) căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 8819/97 do UBND TP HCM cấp ngày 08/09/1997;
 • Quyết định điều chỉnh số nhà số 2590/QĐ-UBND, ngày 28/12/2005 do UBND Q. Tân Phú, TP HCM cấp.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Di sản ông CHỀ A SÁM chết năm 1984 để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM (số cũ: 398 Âu  Cơ, P. 19, Q. Tân Bình, Tp HCM):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông CHỀ A SÁM không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất phần di sản của ông CHỀ A SÁM gồm:
- Cha của ông CHỀ A SÁM tên là CHỀ CÚN VẦY, chết trước ông SÁM, không nhớ rõ năm mất và không có giấy chứng tử;
- Mẹ của ông CHỀ A SÁM tên là LÝ SỲ, chết trước ông SÁM không nhớ rõ năm mất và không có giấy chứng tử;
- Vợ ông CHỀ A SÁM tên là VÒNG SỲ sinh năm 1925;
- Ông CHỀ A SÁM và bà VÒNG SỲ gồm có các người con như đã nêu trên.
(Có tờ tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
Vậy những người được hưởng di sản của ông CHỀ A SÁM gồm các ông, bà:  CHỀ A SY, CHỀ A MÙI, CHỀ NHỤC MÚI, VÒNG SỲ, CHỀ A MỘC, CHỀ A LỤC.
 1. Di sản của ông CHỀ A LỤC chết năm 1994 là phần di sản ông LỤC được thừa kế từ cha là ông CHỀ A SÁM trong căn nhà và đất tại địa chỉ 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM (số cũ: 398 Âu  Cơ, P. 19, Q. Tân Bình, Tp HCM):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông CHỀ A LỤC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông CHỀ A LỤC gồm:
 • Cha của ông CHỀ A LỤC tên là CHỀ A SÁM chết năm 1984;
 • Mẹ của ông CHỀ A LỤC tên là VÒNG SỲ;
 • Vợ của ông CHỀ A LỤC tên là TSẦN A LẦU sinh năm: 1953 (Có giấy khai sinh con đính kèm);
 • Ông CHỀ A LỤC và bà TSẦN A LẦU có các người con như đã nêu ở trên.
(Có tờ tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
Vậy những người được hưởng di sản của ông CHỀ A LỤC gồm các ông bà: VÒNG SỲ, TSẦN A LẦU, CHỀ KHIÊM NAM, CHỀ NGŨ MAI, CHỀ HỶ PHÁT, HSIEH ERH MEI (CHỀ NHI MAI), HSIEH TZU MEI (CHỀ TỪ MAI).
 1. Di sản bà VÒNG SỲ chết năm 2011 để lại là phần quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và phần bà VÒNG SỲ được thừa kế từ chồng là ông CHỀ A SÁM và con là CHỀ A LỤC để lại tại địa chỉ 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM (số cũ: 398 Âu  Cơ, P. 19, Q. Tân Bình, Tp HCM):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà VÒNG SỲ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất phần di sản của bà VÒNG SỲ gồm:
 • Cha của bà VÒNG SỲ: Không nhớ rõ họ tên, không rõ năm chết và không có giấy chứng tử;
 • Mẹ của bà VÒNG SỲ: Không nhớ rõ họ tên, không rõ năm chết và không có giấy chứng tử;
 • Chồng của bà VÒNG SỲ tên là CHỀ A SÁM, chết năm 1984.
Bà VÒNG SỲ và ông CHỀ A SÁM có các người con nêu ở trên. Trong đó có ông CHỀ A LỤC chết trước bà VÒNG SỲ nên các con của ông LỤC được thừa kế thế vị phần của ông LỤC. (Có tờ tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
Vậy những người được thừa kế di sản của bà VÒNG SỲ gồm các ông, bà:  
CHỀ A SY, CHỀ A MÙI, CHỀ NHỤC MÚI, CHỀ A MỘC, CHỀ KHIÊM NAM, CHỀ NGŨ MAI, CHỀ HỶ PHÁT, HSIEH ERH MEI (CHỀ NHI MAI), HSIEH TZU MEI (CHỀ TỪ MAI).
 1. Di sản ông CHỀ A MỘC chết năm 2012, di sản thừa kế là phần quyền ông MỘC được thừa kế từ cha là ông CHỀ A SÁM và mẹ là bà VÒNG SỲ trong căn nhà và đất tại địa chỉ 56/10 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM (số cũ: 398 Âu  Cơ, P. 19, Q. Tân Bình, Tp HCM):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông CHỀ A MỘC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông CHỀ A MỘC gồm:
 • Cha của ông CHỀ A MỘC tên là CHỀ A SÁM chết năm 1984;
 • Mẹ của ông CHỀ A MỘC tên là VÒNG SỲ chết năm 2011;
 • Vợ của ông CHỀ A MỘC tên là CHỀNH A LỘC sinh năm 1953. (Có giấy hôn thú);
Ông CHỀ A MỘC và bà CHỀNH A LỘC gồm có 06 người con như đã nêu ở trên, trong đó có 01 người con chết trước ông MỘC là ông CHỀ NGỌC HỮU          chết năm 2010, chết độc thân, do đó ông HỮU không được hưởng thừa kế từ ông MỘC.
(Có tờ tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
Vậy, những người được hưởng phần di sản của ông CHỀ A MỘC gồm các ông bà: CHỀNH A LỘC, CHỀ NGỌC LAN, CHỀ NGỌC SINH, CHỀ NGỌC PHƯỢNG, CHỀ NGỌC PHÚ, CHỀ NGỌC VÂN.
Bằng văn bản này, các đồng thừa kế gồm các ông, bà: CHỀ A MÙI, CHỀ NHỤC MÚI, CHỀNH A LỘC, CHỀ NGỌC LAN, CHỀ NGỌC SINH, CHỀ NGỌC PHƯỢNG, CHỀ NGỌC PHÚ, CHỀ NGỌC VÂN, TSẦN A LẦU,  CHỀ KHIÊM NAM, CHỀ NGŨ MAI, CHỀ HỶ PHÁT, HSIEH ERH MEI (CHỀ NHI MAI), HSIEH TZU MEI (CHỀ TỪ MAI) tự nguyện tặng cho phần di sản mình được hưởng cho ông CHỀ A SY.
Ông CHỀ A SY ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông CHỀ A SÁM, bà VÒNG SỲ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND P. PHÚ TRUNG, Q. TÂN PHÚ, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 495
 • tháng này: 40219
 • Tổng lượt truy cập: 5181537