Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà Trương Thị Mối

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  96/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số  212 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Trương Thị Mối để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : TRƯƠNG THỊ HỒNG                                         Sinh năm: 1943
CMND số       : 024 616 286 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 210 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
 1. Bà                   : PHẠM THỊ MUN                                                 Sinh năm: 1950
CMND số       : 020 324 774 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 208A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
 1. Bà                   : PHẠM THỊ CẨM VÂN                                       Sinh năm: 1954
CMND số       : 021 947 628 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 1/6 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, TP HCM.
 1. Bà                   : PHẠM THỊ CHÍN                                                Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 241 226 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 210 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
 1. Bà                   : TRƯƠNG BÉ MƯỜI                                           Sinh năm: 1960
Cư trú tại        : Hoa Kỳ
 1. Bà                   : PHẠM THỊ VIỆT                                                 Sinh năm: 1962
Cư trú tại        : Hoa Kỳ
Đều là con của bà Trương Thị Mối.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Trương Thị Mối.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Trương Thị Mối sinh năm 1921, chết ngày 07/01/2003 theo Giấy chứng tử số 04, quyển số 01 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.

III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 212 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 9397/2000 do UBND TP HCM cấp ngày 28/08/2000; đăng ký thay đổi chủ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở sang tên bà Trương Thị Mối ngày 20/11/2001;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 14/11/2001.
(tài sản được tặng cho và hình thành không trong thời kỳ hôn nhân)
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Trương Thị Mối không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Trương Thị Mối gồm:
- Cha và mẹ của bà Trương Thị Mối không rõ họ tên, đều chết trước bà Trương Thị Mối và không có giấy chứng tử. (Có Tờ cam kết kèm theo)
- Bà Trương Thị Mối và ông Phạm Phú Nghị chung sống với nhau như vợ chồng và không đăng ký kết hôn. Ông Phạm Phú Nghị đã chết năm 1967, chết trước bà Trương Thị Mối và không có giấy chứng tử. (Có Tờ cam kết kèm theo)
Từ khi ông Phạm Phú Nghị chết, bà Trương Thị Mối sống độc thân, không kết hôn hay chung sống với ai như vợ chồng. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân và Đơn xin xác nhận sống độc thân kèm theo)
- Bà Trương Thị Mối và ông Phạm Phú Nghị có các người con như đã nêu trên. (Có Giấy khai sinh kèm theo)
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM THỊ MUN, PHẠM THỊ CẨM VÂN, PHẠM THỊ CHÍN, TRƯƠNG BÉ MƯỜI và PHẠM THỊ VIỆT tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Trương Thị Mối để lại theo luật định cho bà TRƯƠNG THỊ HỒNG. TRƯƠNG THỊ HỒNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Trương Thị Mối hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 703
 • tháng này: 40427
 • Tổng lượt truy cập: 5181745