Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà Nguyễn Thị Thỏ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 35 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
 
Di sản: quyền, nghĩa vụ theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31/03/2008 của Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về việc xác lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và di chuyển toàn bộ căn nhà số 64/57/53/33 (số cũ 64/57/45/37) Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 (thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 10) để thực hiện Dự án di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2)
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 02, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Bà NGUYỄN THỊ THỎ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 • Họ tên                  : NGUYỄN VĂN ON                                  Năm sinh: 1948
CMND số             : 300 330 159 cấp tại CA tỉnh Long An
Thường trú           : ấp 4, Long Định, Cần Đước, tỉnh Long An
Là chồng của bà NGUYỄN THỊ THỎ
 • Họ tên                  : NGUYỄN VĂN MINH                             Năm sinh: 1970
CMND số             : 024 056 716 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú           : 88/11/14 Nguyễn Khoái, P.2, quận 4, Tp.HCM
 • Họ tên                  : NGUYỄN THỊ THANH THẢO Năm sinh: 1973
CMND số             : 024 056 712 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú           : 64/57/45/37 Nguyễn Khoái, P. 2, quận 4, Tp.HCM
 • Họ tên                  : NGUYỄN THANH TÙNG                      Năm sinh: 1976
CMND số             : 024 056 725 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú           : 64/57/45/37 Nguyễn Khoái, P.2, quận 4, Tp.HCM
 • Họ tên                  : NGUYỄN VĂN TUẤN                             Năm sinh: 1979
CMND số             : 024 056 713 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú           : 64/57/45/37 Nguyễn Khoái, P.2, quận 4, Tp.HCM
 • Họ tên                  : NGUYỄN VĂN THÀNH             Năm sinh: 1982
CMND số             : 024 056 714 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú           : 64/57/45/37 Nguyễn Khoái, P.2, quận 4, Tp.HCM
 • Họ tên                  : NGUYỄN THỊ MINH TRANG Năm sinh 1984
CMND số             : 024 056 715 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú           : 64/57/45/37 Nguyễn Khoái, P.2, quận 4, Tp.HCM
Cùng là con của bà NGUYỄN THỊ THỎ
Các ông, bà: NGUYỄN VĂN ON, NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN THỊ THANH THẢO, NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN VĂN TUẤN, NGUYỄN VĂN THÀNH có người đại diện theo ủy quyền là:
 • Ông                      : TRẦN VĂN VINH                                               Năm sinh 1964
CMND số             : 270 226 332 cấp tại CA tỉnh Đồng Nai
Thường trú           : 194 khu 2, ấp 2, xã An Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Theo hợp đồng ủy quyền do Văn phòng công chứng Gia Định thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 001204 ngày 22/01/2015. Ông VINH cam kết ủy quyền nêu trên vẫn còn hiệu lực theo luật định.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà NGUYỄN THỊ THỎ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ THỎ sinh năm 1951, chết ngày 15/7/2010 (Theo giấy chứng tử số 56, quyển số 01/2010 ngày 15/7/2010 của Ủy ban nhân dân Phường 02, Quận 4m thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ THỎ để lại là quyền, nghĩa vụ theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31/03/2008 của Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về việc xác lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và di chuyển toàn bộ căn nhà số 64/57/53/33 (số cũ 64/57/45/37) Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 (thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 10) để thực hiện Dự án di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà NGUYỄN THỊ THỎ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Bà NGUYỄN THỊ THỎ gồm:
 • Cha của bà NGUYỄN THỊ THỎ không rõ họ tên, chết trước bà NGUYỄN THỊ THỎ từ lâu, không có chứng tử.
 • Mẹ của bà NGUYỄN THỊ THỎ không rõ họ tên, chết trước bà NGUYỄN THỊ THỎ từ lâu, không có chứng tử.
 • Bà NGUYỄN THỊ THỎ không có cha nuôi, mẹ nuôi.
 • Do ít hiểu biết pháp luật và gia đình khó khăn nên khi sinh bà NGUYỄN THỊ THỎ, ông bà ngoại tôi đã không làm giấy khai sinh cho bà NGUYỄN THỊ THỎ.
 • Khi còn sống bà NGUYỄN THỊ THỎ không có đăng ký kết hôn nhưng có chung sống như vợ-chồng với ông NGUYỄN VĂN ON từ trước năm 1970.  Ngoài ra bà THỎ không có chung sống như vợ-chồng với bất kỳ ai khác.
 • Bà NGUYỄN THỊ THỎ chỉ có 06 người con chung có tên như sau ông NGUYỄN VĂN MINH (sinh năm 1970), bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO (sinh năm 1973), ông NGUYỄN THANH TÙNG (sinh năm 1976), ông NGUYỄN VĂN TUẤN (sinh năm 1979), ông NGUYỄN VĂN THÀNH (sinh năm 1982), bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG (sinh năm 1984). Ngoài các người con có tên nêu trên bà NGUYỄN THỊ THỎ không có con riêng, con nuôi.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết  của bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG).
 Bằng văn bản này, Các ông, bà: NGUYỄN VĂN ON, NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN THỊ THANH THẢO, NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN VĂN TUẤN, NGUYỄN VĂN THÀNH (có người đại diện theo ủy quyền theo ủy quyền là ông TRẦN VĂN VINH) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ bà NGUYỄN THỊ THỎ để lại theo luật định cho Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG.
Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà NGUYỄN THỊ THỎ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 02, QUẬN 4, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 570
 • tháng này: 40294
 • Tổng lượt truy cập: 5181612