Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà Nguyễn Thị Hường

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 522 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 26 tháng 12  năm
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 • Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 633; tờ bản đồ số 43; địa chỉ: 14/1C ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM
 • Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 634; tờ bản đồ số 43; địa chỉ: 14/1D ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM
Kính gửi: UBND XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM.
          UBND PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Hường để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGUYỄN HỮU VẠN                                           Sinh năm: 1944
CMND số       : 023 722 607 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 39 Cách mạng tháng tám, P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM.
            Là chồng của bà Nguyễn Thị Hường.
 1. Ông                 : NGUYỄN HỮU VẠN ÂN                                    Sinh năm: 1993
CMND số       : 024 877 242 cấp tại CA TP HCM           
 1. Bà                   : NGUYỄN HỮU VẠN PHƯỚC                           Sinh năm: 1995
CMND số       : 025 250 563 cấp tại CA TP HCM           
 1. Trẻ                  : NGUYỄN HỮU VẠN BẢO                                 Sinh năm: 1998
CMND số       : 025 677 027 cấp tại CA TP HCM             
Cùng thường trú: 39 Cách mạng tháng tám, P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM.
Đều là con của bà Nguyễn Thị Hường.
Trẻ NGUYỄN HỮU VẠN BẢO có người đại diện theo pháp luật là ông NGUYỄN HỮU VẠN.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  bà Nguyễn Thị Hường.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Nguyễn Thị Hường sinh năm 1946, chết ngày 03/11/2010 theo Giấy chứng tử số 108/2010, quyển số 01/P.BT do UBND P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Hường để lại là:
 1. Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 633; tờ bản đồ số 43; địa chỉ: 14/1C ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 101888, số vào sổ cấp GCN: CH02083 do UBND huyện Hóc Môn TP HCM cấp ngày 09/12/2014;
 • Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 18/12/2014.
 1. Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 634; tờ bản đồ số 43; địa chỉ: 14/1D ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 101526, số vào sổ cấp GCN: CH02082 do UBND huyện Hóc Môn TP HCM cấp ngày 09/12/2014;
 • Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 18/12/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Hường không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Hường gồm:
- Cha của bà Nguyễn Thị Hường tên là Nguyễn Đình Hối, đã chết ngày 01/10/2007, chết trước bà Nguyễn Thị Hường. (Có Giấy chứng tử kèm theo).
- Mẹ của bà Nguyễn Thị Hường tên là Nguyễn Thị Cháu, đã chết ngày 12/03/2005, chết trước bà Nguyễn Thị Hường (Có Giấy chứng tử kèm theo).
- Chồng của bà Nguyễn Thị Hường là ông Nguyễn Hữu Vạn. (Có giấy chứng nhận kết hôn kèm theo)  
- Bà Nguyễn Thị Hường và ông Nguyễn Hữu Vạn có hai người con đẻ là ông NGUYỄN HỮU VẠN ÂN và bà NGUYỄN HỮU VẠN PHƯỚC. Bà Nguyễn Thị Hường và ông Nguyễn Hữu Vạn còn có một người con nuôi là trẻ NGUYỄN HỮU VẠN BẢO. (Có Giấy khai sinh và Quyết định công nhận nuôi con nuôi kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế di sản do bà Nguyễn Thị Hường để lại là: ông NGUYỄN HỮU VẠN, ông NGUYỄN HỮU VẠN ÂN, bà NGUYỄN HỮU VẠN PHƯỚC và trẻ NGUYỄN HỮU VẠN BẢO.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN HỮU VẠN ÂN và NGUYỄN HỮU VẠN PHƯỚC tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Nguyễn Thị Hường để lại theo luật định cho ông NGUYỄN HỮU VẠN. Trẻ NGUYỄN HỮU VẠN BẢO (do ông NGUYỄN HỮU VẠN làm đại diện theo pháp luật) đồng ý nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng từ bà Nguyễn Thị Hường.
Ông NGUYỄN HỮU VẠN BẢO ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Hường hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM và Ủy ban nhân dân P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 505
 • tháng này: 40229
 • Tổng lượt truy cập: 5181547