Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông Nguyễn Bá Hưng

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 523 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần sở hữu xe ô tô nhãn hiệu: FOTON, Biển số: 54X-6803
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN BÁ HƯNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HAI                                  Năm sinh: 1956
CMND số       :  020 060 468 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 159/48/70 Trần Văn Đang, phương 11, quận 3, Tp.HCM
            Là  vợ ông Nguyễn Bá Hưng.
 1. Bà                   : NGUYỄN MINH TRÂM                          Năm sinh: 1977
CMND số       : 023 161 806  cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 159/48/74A Trần Văn Đang, phương 11, quận 3, Tp.HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN BÁ THỊNH                              Năm sinh: 1980
CMND số       : 023 422 483 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN BÁ ĐẠT                                   Năm sinh: 1983
CMND số       : 024 002 483 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN THỤY BÍCH TRÂN                Năm sinh: 1984
CMND số       : 023 936 564 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 159/48/70 Trần Văn Đang, phương 11, quận 3, Tp.HCM
Cùng là con ông Nguyễn Bá Hưng.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ hai của ông Nguyễn Bá Hưng.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN BÁ HƯNG (sinh năm: 1956), chết ngày 07/04/2011 (Theo giấy chứng tử số 38, Quyển số: 01/2011, Đăng ký tại UBND phường 11, Quận 3, Tp. HCM ngày 08/04/2011). Nơi thường trú cuối cùng: 159/48/70 Trần Văn Đang, phương 11, quận 3, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần sở hữu xe ô tô nhãn hiệu: FOTON, loại xe: Tải mui phủ, số máy: 00Q07096486, số khung: 20CY7C019480, Biển số: 54X-6803 (Số Giấy đăng ký xe ô tô số: 013005 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2007; Đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Bá Hưng không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Hưng gồm:
- Cha, mẹ của ông Nguyễn Bá Hưng tên là NGUYỄN BÁ LUÔNG và NGUYỄN THỊ SƯ chết trước ông Hưng từ lâu không có giấy chứng tử (theo giấy cam kết của người khai nhận di sản).
-  Vợ Ông Nguyễn Bá Hưng là bà NGUYỄN THỊ HAI, sinh năm: 1956 ( Có giấy chứng nhận kết hôn)
-  Ông Nguyễn Bá Hưng có 04 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN MINH TRÂM, NGUYỄN BÁ THỊNH, NGUYỄN BÁ ĐẠT, NGUYỄN THỤY BÍCH TRÂN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông NGUYỄN BÁ HƯNG để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ HAI. Bà NGUYỄN THỊ HAI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Bá Hưng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 11, quận 3, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 678
 • tháng này: 40402
 • Tổng lượt truy cập: 5181720